Centralna Informacja Emerytalna: Powstanie kolejny rejestr państwowy?

Martyna

Prawo

16.11.2022 10:12

Centralna Informacja Emerytalna: Powstanie kolejny rejestr państwowy?

Już niebawem może zostać wprowadzona Centralna Informacja Emerytalna (CIE). Jej celem ma być wspieranie i upowszechnianie edukacji ekonomicznej. CIE ma przyczynić się także do powiększania oszczędności emerytalnych Polaków. Jak będzie wyglądał ten system?

Przypomnijmy, że pomysł stworzenia rejestru emerytur pojawił się już w 209 roku. Prace zostały jednak zawiedzone z powodu pandemii koronawirusa. Teraz temat stworzenia CIE został wznowiony. 

Nad systemem CIE pracuje obecnie polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

 

Kontrowersje wokół rejestru emerytur

Projekt ten budzi wiele kontrowersji i dzieli społeczeństwo. Wiele osób uważa, że nie zachęci on Polaków ma masowego oszczędzania i jest zbędny oraz może naruszać przepisy RODO ze względu na kwestie przetwarzania danych osobowych.

Niektórzy sugerują, że dzięki niemu rząd uzyska wgląd do prywatnych oszczędności emerytalnych, poza systemem publicznym.

 

Zdjęcie Centralna Informacja Emerytalna: Powstanie kolejny rejestr państwowy? #1

Centralna Informacja Emerytalna - jak będzie działać?

Centralna Informacja Emerytalna ma służyć gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych ubezpieczonym. Będzie zawierała informacje o środkach zgromadzonych w trzech filarach zabezpieczenia społecznego.

CIE będzie źródłem informacji poglądowych o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia.

Po zalogowaniu przez się przez stronę lub aplikację mobilną użytkownik uzyska dostęp do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach.

Głównym celem wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej jest zapewnienie dostępu do informacji o produktach emerytalnych i ich stanie (ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE) w jednym miejscu.

Przypomnimy, że obecnie dane te są rozproszone. Znajdują się w kilku różnych systemach, do których należy logować się z wykorzystaniem różnych haseł i logonów.

Wprowadzenie systemu ma także pozwolić na symulację świadczeń emerytalnych. Dzięki temu wiele osób będzie mogło podjąć decyzję o wykonaniu konkretnych kroków związanych z przyszłą emeryturą.

Centralna Informacja Emerytalna ma być zintegrowana z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej.

Operatorem CIE będzie Polski Fundusz Rozwoju S.A.