Dofinansowanie 75+ w 2023 roku: Zbiór najważniejszych informacji!

Martyna

Prawo

10.11.2022 9:20

Dofinansowanie 75+ w 2023 roku: Zbiór najważniejszych informacji!

Z dofinansowania z programu Opieka 75+ będzie można skorzystać w 2023 roku. Jego celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb oraz poprawa dostępności usług opiekuńczych. Kogo obejmuje program? Do kiedy można składać wnioski o dotację? Kto może to zrobić? Wyjaśniamy...

 

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

 

Projekt Opieka 75+ w 2023 roku

Program został stworzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program ten skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 75 lat i mieszkają w miejscowościach liczących do 60 tysięcy mieszkańców.

Projekt skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i miejsko- wiejskich (liczących do 60 tys. mieszkańców).

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 roku.

13 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zaakceptowała program „Opieka 75+” na rok 2023.

Gminy mogą uzyskać wsparcie finansowe do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych:

  • świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza;
  • pomoc w zaspokajaniu życiowych potrzeb;
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem w ramach ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Pomoc może objąć dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

„Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie” – czytamy na rządowej stronie.

Gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Zdjęcie Dofinansowanie 75+: Zbiór najważniejszych informacji! #1

 

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do końca stycznia 2023 roku.

Należy kierować je do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wniosek składany jest przez gminę.

Gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa.