Działalność nierejestrowana: Pozytywne zmiany dla mikroprzedsiębiorców!

Martyna

Prawo

30.09.2022 11:09

Działalność nierejestrowana:  Pozytywne zmiany dla mikroprzedsiębiorców!

Nadchodzi pozytywna zmiana dla osób, które zastanawiają się nad założeniem działalności nieewidencjonowanej. Rząd uważa, że obecnie obowiązujące przepisy są niekorzystne i chcą poszerzyć grono osób, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności nieewidencjonowanej (nierejstrowanej).

 

Działalność nierejestrowana – krótki opis

Działalność nierejestrowana jest to działalność, która może być wykonywana przez osobę fizyczną.

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną muszą być spełnione dwa warunki:

  • w ostatnich 60 miesiącach, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie prowadziła działalności gospodarczej;
  • uzyskany przychód nie może przekroczyć w okresie miesiąca 50% minimalnej kwoty wynagrodzenia.

Dodajmy, że limit przychodu dla działalności nierejestrowanej uzależniony jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Zdjęcie Działalność nierejestrowana: Nadchodzą pozytywne zmiany dla mikroprzedsiębiorców! #1

Działalność nierejestrowana - podniesienie progu!

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych trafił do sejmu kilka dni temu. Prawdopodobnie zostanie zaakceptowany i będzie czekał na podpis prezydenta.

Nachodzące zmiany mają na celu aktywizację społeczeństwa do podejmowania działalności. Celem jest również zmniejszenie obciążeń podatkowych.

W 2023 roku ma zostać zmieniony próg dla działalności nieewidencjonowanej. 

Z projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wynika, że limit przychodu wzrośnie w przyszłym roku aż o około 100%.

Podniesienie progu pozwoli szerszemu gronu osób na legalne podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej.

Dodajmy, że wraz ze zmianą pensji minimalnej zmienia się również próg dla działalności nieewidencjonowanej. W 2023 r. mają nastąpić aż dwie podwyżki pensji minimalnej. Projekt przewiduje jednak, że limit przychodu wzrośnie jeszcze bardziej. 

 

Jakie zasady obowiązują obecnie?

Przypomnijmy, że obecnie limit przychodu dla działalności nieewidencjonowanej wynosi 1505 złotych.

Funkcjonuje następująca zasada – Do poziomu połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu prowadzonej działalności nie ma konieczności oficjalnego otwierania biznesu.

Konieczne jest jedynie prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży i rozliczanie przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36.

Gdy ktoś osiąga wyższe przychody, musi założyć działalność gospodarczą i ponosić związane z tym koszty.