Nowy sposób przeliczania rat kredytu. Ważna zmiana dla tych co mają kredyty!

Martyna

Prawo

30.09.2022 10:05

Nowy sposób przeliczania rat kredytu. Ważna zmiana dla tych co mają kredyty!

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że wkrótce banki będą zobowiązane do zmian umów kredytowych. Będzie to istotna zmiana dla kredytobiorców. Jak te zmiany wpłyną na raty kredytowe Polaków?

Rząd uważa, że obecnie stosowane wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M są niekorzystne dla kredytobiorców. Dlatego dąży do tego, aby zastąpić je niższą stawką bazową, która pomoże obniżyć wysokość rat Polaków.

 

Nowy wskaźnik WIRON: Zmiany w wyliczeniach rat kredytów

Banki będą zobowiązane do zmian umów stosujących indeks WIBOR na nowy wskaźnik WIRON. Dotyczy to także umów kredytowych.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że nowy wskaźnik WIRON ma wykazywać wyższą odporność na wahania stóp procentowych.

Nowy wskaźnik WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) będzie stosowany:

  • W umowach kredytowych;
  • W funduszach inwestycyjnych;
  • W papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych.

Główną zaletą tej zmiany jest to, że nowa stawka NIE BĘDZIE opierać się na przypuszczeniach/przewidywaniach banków dotyczących dynamiki zmian stóp procentowych.

Nowy indeks WIRON będzie średnią z transakcji zawartych w minionych 3 miesiącach.

 

Zdjęcie Nowy sposób przeliczania rat kredytu. Ważna zmiana dla tych co mają kredyty! #1

Kiedy zaczną obowiązywać te zmiany?

Zmiany mają zacząć obowiązywać od grudnia 2022 roku – wtedy banki zaczną oferować kredyty z oprocentowaniem opartym o WIRON w nowych instrumentach finansowych.

W 2023 roku banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące ten indeks równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

2024 rok będzie przeznaczony na powolne wycofywanie produktów i instrumentów finansowych opartych na wskaźniku WIBOR na rzecz tych, które są oparte na wskaźniku WIRON.

Dla kredytobiorców, którzy obecnie spłacają kredyty plan przewiduje zamianę wskaźników dopiero w 2025 roku. Wtedy nastąpi powszechne stosowanie tej zasady.

"Wtedy (2025 r.) instytucje finansowe muszą dokonać konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR na nowy wskaźnik WIRON” – czytamy w komunikacie Komicji Nadzory Finansowego.

 Eksperci uważają więc, że zmiany dla tej grupy osób nie będą szczególnie istotne.

 

Zdjęcie Nowy sposób przeliczania rat kredytu. Ważna zmiana dla tych co mają kredyty! #2

Bank PKO szykuje ofertę

PKO BP przesłał informacje do Polskiej Agencji Prasowe dotyczące kredytów opartych o WIRON zgodnie z przyjętą mapą drogową.

W odpowiedzi można przeczytać, że udostępnienie produktów opartych na WIRON odbędzie się przy wycofaniu oferty opartej na WIBOR.

Bank przygotowuje się do zaoferowania kredytów opartych na nowym wskaźniku.

Przedstawiciele banku zadeklarowali w przesłanej odpowiedzi, że jeszcze w 2022 roku klienci będą mogli skorzystać z indeksu WIRON w nowych instrumentach finansowych.