Rok urlopu dla poratowania zdrowia. Komu przysługuje?

Agnieszka

Prawo

26.09.2022 10:02

Rok urlopu dla poratowania zdrowia. Komu przysługuje?

 

Nauczyciele mogą liczyć na dodatkowy urlop, tak zwany urlop dla poratowania zdrowia. Może on trwać nawet rok i jest on płatny. Kiedy można ubiegać się o taki urlop? Jakie warunki należy spełnić? Opisane one zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz Karcie Nauczyciela.

Urlop dla poratowania zdrowia - komu przysługuje?

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli może wystąpić, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, do której powstania mogą przyczynić się czynniki w pracy lub sposób jej wykonywania. 

Dyrektor szkoły może udzielić takiego urlopu w przypadku, gdy nauczyciel posiada orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy lub posiada skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Warunki otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia

Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić aby uzyskać urlop dla poratowania zdrowia opisano w Karcie Nauczyciela, w art. 73:

  • – zatrudnienie na pełen etat na dzień przed złożeniem wniosku o urlop zdrowotny,
  • – umowa na czas nieokreślony,
  • – przepracowane nieprzerwanie co najmniej siedem lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (w tym czasie dopuszczalne są okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, pod warunkiem że łącznie nie trwały dłużej niż sześć miesięcy),
  • – ma orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Choroby psychiczne a urlop dla poratowania zdrowia

Urlop ten można również otrzymać w przypadku chorób psychicznych (nerwica, depresja, stany lękowe, i wiele innych), jeśli lekarz medycyny pracy otrzyma od psychiatry informację o konieczności udzielenia takiego urlopu oraz o tym, że do choroby przyczyniła się praca lub może ona wywołać chorobę zawodową. 

Urlop dla poratowania zdrowia - ile trwa? Czy jest płatny?

Urlop dla poratowania zdrowia jednorazowo może trwać maksymalnie rok. Przez cały okres trwania urlopu osoba otrzymuje wynagrodzenie, a także zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat.