Ważne zmiany w ZUS: Nowy obowiązek dla przedsiębiorców!

Martyna

Podatki

23.09.2022 10:53

Ważne zmiany w ZUS: Nowy obowiązek dla przedsiębiorców!

Nadchodzą zmiany dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wejdą w życie już w styczniu 2023 roku. Ich celem jest ułatwienie, przyśpieszenie i zredukowanie kosztów korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. O jakie zmiany dokładnie chodzi?

Współczesny świat dąży to tego, aby jak najwięcej spraw można było załatwić online. Nowoczesne technologie i rozwiązania umożliwiają załatwienie wielu kwestii, nie wychodząc z domu i nie ponosząc dodatkowych kosztów.

 

Obowiązkowe konto na PUE ZUS

Okazuje się, że od 1 stycznia 2023 roku konto PUE ZUS będzie obowiązkowe dla wszystkich pracodawców.

Obowiązek będzie dotyczył zarówno przedsiębiorców zatrudniających kilka osób, jak i płacących składki tylko za siebie.

Płatnicy będą mieć obowiązek przekazania do ZUS-u swojego adresu elektronicznego.

Każdy płatnik musi założyć profil PUE ZUS do końca grudnia 2022 roku

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązków, wówczas ZUS sam założy konto.

Przypomnijmy, że dotychczas obowiązkowe posiadanie konta PUE ZUS było konieczne przy rozliczaniu składek więcej niż pięciu osób.

 

Zdjęcie Ważne zmiany w ZUS: Nowy obowiązek dla przedsiębiorców! #1

Jak będą podpisywane elektroniczne dokumenty?

Po wejściu w życie nowych przepisów dokumenty przesyłane do ZUS-u za pośrednictwem PUE ZUS będą podpisywane:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • podpisem zaufanym;
 • podpisem osobistym;
 • z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych (ZUS bezpłatnie udostępnia dane w systemie teleinformatycznym).

Dodajmy, że podpisywanie elektronicznych pism z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych było możliwe wyłącznie w niektórych przypadkach- gdy przepisy zezwalały na taki sposób.

 

Co umożliwia posiadanie konta PUE ZUS?

Posiadanie konta PUE ZUS umożliwia:

 • sprawdzanie swojego stanu konta ZUS w dowolnym momencie;
 • weryfikacje tego, czy składki zostały wpłacone;
 • weryfikację dotyczącą zaległości w składkach;
 • uzyskanie płatnikowi zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami;
 • wysyłanie dokumentów do ZUS-u;
 • sprawdzenie prognozowanej wysokości emerytury;
 • sprawdzenie, czy pracodawca opłaca składki.

Ponadto pracodawca ma stały dostęp do informacji na temat zwolnień lekarskich swoich pracowników, a pracownik nie musi dostarczać eZLA w formie papierowej do firmy.

Instrukcję "Jak zarejestrować konto na PUE?" znajdziecie TUTAJ