Dodatek węglowy: Opóźnienia w wypłatach. Środki nie wpłynęły na konta Polaków.

Martyna

Newsy

20.09.2022 8:28

Dodatek węglowy: Opóźnienia w wypłatach. Środki nie wpłynęły na konta Polaków.

Wiele Polaków jest rozczarowanych, gdyż nie otrzymali jeszcze pieniędzy w ramach dodatku węglowego, mimo że złożyli wnioski w pierwszym możliwym dniu. Gminy wysyłają jedynie informacje o pozytywnej decyzji i przyznaniu środków oraz informują, że wypłata dodatku węglowego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel. Z czego wynika opóźnienie?

 

Pieniądze nie wpłynęły na konta bankowe

Przypomnijmy, że nabór wniosków o dodatek węglowy rozpoczął się 17 sierpnia 2022 roku. Według pierwotnej wersji ustawy, gmina miała maksymalnie 30 dni na wypłacenie środków od dnia złożenia dokumentów. W związku z tym pierwsze wypłaty powinny wpłynąć na konta bankowe. Tak się jednak nie stało…

 

Skąd te opóźnienia?

Samorządy nie otrzymały pieniędzy od wojewodów. To właśnie rolą tych organów było zarządzanie i rozdysponowanie środków między gminami.

Przypomnijmy, że 17 września 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą świadczenia w ramach dodatku węglowego. Nowe przepisy doprecyzowują procedurę wypłacania środków.

Celem nowelizacji było wprowadzenie zasady jeden adres - jeden dodatek.

Na konferencji prasowej premier Polski rozwiał pojawiające się wątpliwości i przedstawił na przykładach zasady wypłaty dodatku w przypadku dostarczania ciepła przez jeden piec do kilku gospodarstw domowych. Pisaliśmy o tym dla Was TUTAJ.

Można przypuszczać, że opóźnienia w wypłatach środków związane są z zamieszaniem legislacyjnym.

Przypomnijmy także, że rząd umożliwił gminom przedłużenie terminu wypłaty dodatków węglowych do 60 dni.

 

Zdjęcie Dodatek węglowy: Opóźnienia w wypłatach. Środki nie wpłynęły na konta Polaków. #1

Kiedy można spodziewać się wypłaty środków?

Podczas konferencji prasowej Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poinformowała, że 19 września 2022 roku rozpoczął się transfer środków na wypłatę dodatków węglowych do urzędów wojewódzkich.

Niestety nie można podać konkretnej daty wypłaty środków, gdyż rady miasta i gmin muszą otrzymane środki wpisać do budżetów. To z kolei wymaga zwołania sesji.

 

Dodatek węglowy – krótkie przypomnienie

Dodatek kierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe;
  • kominek;
  • koza;
  • ogrzewacz powietrza;
  • trzon kuchenny;
  • piecokuchnia;
  • kuchnia węglowa;
  • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przypomnijmy, że nabór wniosków rozpoczął się 17 sierpnia 2022 roku.

Wnioski można wypełnić w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem Internetu w terminie do 30 listopada 2022 r.

Warunkiem skorzystania z rządowego wsparcia jest dokonanie zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wysokość dodatku to 3 tysiące złotych.

Gmina będzie miała 60 dni na wypłatę środków od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku (dotychczas było to 30 dni).