Kilka adresów, jeden piec - komu należy się dodatek węglowy?

Martyna

Prawo

19.09.2022 10:26

Kilka adresów, jeden piec - komu należy się dodatek węglowy?

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą świadczenia w ramach dodatku węglowego. Nowe przepisy doprecyzowują procedurę wypłacania środków. Podczas ostatniej konferencji premier Polski rozwiał pojawiające się wątpliwości i przedstawił na przykładach zasady wypłaty dodatku w przypadku dostarczania ciepła przez jeden piec do kilku gospodarstw domowych.

 

Dodatek węglowy – krótkie przypomnienie

Dodatek kierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe;
  • kominek;
  • koza;
  • ogrzewacz powietrza;
  • trzon kuchenny;
  • piecokuchnia;
  • kuchnia węglowa;
  • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przypomnijmy, że nabór wniosków rozpoczął się 17 sierpnia 2022 roku.

Wnioski można wypełnić w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem Internetu w terminie do 30 listopada 2022 r.

Warunkiem skorzystania z rządowego wsparcia jest dokonanie zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wysokość dodatku to 3 tysiące złotych.

Gmina będzie miała 60 dni na wypłatę środków od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku (dotychczas było to 30 dni).

 

Zdjęcie Kilka adresów, jeden piec - Jak będzie wypłacany dodatek węglowy? #1

Nowelizacja ustawy: Kilka adresów – jeden piec

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą dodatku węglowego (17.09.2022 r.).

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wprowadza zasadę jeden adres - jeden dodatek.

W czwartek (15.09.2022 r.) odbyła się konferencja prasowa z udziałem Mateusza Morawieckiego.

Podczas spotkania premier rozwiał pojawiające się wątpliwości. Przedstawił na przykładach zasady wypłaty dodatku w przypadku dostarczania ciepła przez jeden piec/kocioł do kilku gospodarstw domowych.

PRZYKŁAD 1:

Jeśli w dużej willi/kamienicy mieszka kilka rodzin – np. dwie na parterze, dwie na piętrze, dwie na drugim piętrze i wszystkie te rodziny korzystają ze wspólnego pieca/kotła to wówczas dodatek węglowy należy się każdej z rodzin. Są to odrębne adresy gospodarstw domowych.

 

PRZYKŁAD 2:

Jeśli w jednym mieszkaniu (pod jednym adresem) mieszka np. rodzina i teściowa, którzy są odrębnymi gospodarstwami, to wówczas przysługuje jeden dodatek.

 

Jeden adres – kilka gospodarstw domowych – kilka wniosków

Pojawiają się wątpliwości dotyczące zasady wypłaty dodatku w przypadku złożenia kilku wniosków z jednego adresu przez kilka gospodarstw domowych.

Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że „w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania".

 

Zdjęcie Kilka adresów, jeden piec - Jak będzie wypłacany dodatek węglowy? #2