Suplementy diety: Rząd planuje rewolucję w przepisach!

Martyna

Prawo

16.09.2022 10:31

Suplementy diety: Rząd planuje rewolucję w przepisach!

Krzysztof Saczka, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego opracował projekt ustawy dotyczącej uszczelnienia zasad prezentacji lub reklamy suplementów diety. Projektem ustawy ma zając się rząd. Czego dokładnie będą dotyczyć nowe, rygorystyczne przepisy?

Polacy bardzo chętnie sięgają po suplementy diety. Wzmożone zainteresowanie zaobserwowano przy I fali pandemii COVID-19. Polacy sięgali głównie po preparaty podnoszące odporność.

Badanie firmy Nielsena pokazuje, że w 2020 roku Polacy wydali na suplementy diety i leki dostępne bez recepty o 2,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin, lub składników mineralnych, lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy, lub inny fizjologiczny niebędący lekiem. 

 

Suplementy diety – rygorystyczne przepisy!

Krzysztof Saczka, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego opracował projekt ustawy dotyczącej uszczelnienia zasad prezentacji lub reklamy suplementów diety. Projektem ustawy ma zając się rząd.

Celem ustawy jest poprawa sprawowania nadzoru nad rynkiem suplementów diety. Ponadto przepisy mają uszczelnić zasady prezentowania reklam suplementów.

Głównym przesłaniem projektu ustawy jest zapis, który mówi, że w materiałach reklamowych suplementów diety ma zaleźć się komunikat o brzemieniu:

„Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych”.

Ponadto w prezentacji/reklamie suplementu obowiązkowe będzie publikowanie komunikatu, który przekaże, że suplementacja powinna być tylko jako uzupełnienie niedoborowej diety.

Komunikat musi także zawierać stwierdzenie wyjaśniające, że prawidłowo zbilansowana dieta dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, witamin, składników mineralnych.

Projekt zakłada także, że nazwa suplementu nie może zawierać członu wyrobu medycznego, czy produktu leczniczego.

Dodatkowo znaki graficzne/towarowe (ich kształty opakowania) nie powinny wykazywać podobieństwa do produktów leczniczych.

Projekt ustawy zakłada także, że odbiorcami prezentacji/reklamy suplementów nie powinny być dzieci do 12 roku życia.

Nowe przepisy zakładają również, że produkty lecznicze mają zostać odseparowane od suplementów diety, które sprzedawane są w aptekach, punktach aptecznych czy też placówkach obrotu pozaaptecznego.

Po wejściu ustawy w życie, osoby łamiące przepisy narażone będą na wyższe kary pieniężne.

 

Zdjęcie Suplementy diety: Rząd planuje rewolucję w przepisach! #1

W reklamach nie zobaczymy lekarzy!

Projekt ustawy zakłada także, aby w prezentacji/materiale reklamowym suplementu nie wykorzystywano wizerunku osób wykonujących zawody medyczne tj. eksperci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Reklama nie może zawierać elementów, które kojarzyłyby się z ochroną zdrowia. Nie powinno wykorzystywać się przedmiotów tj. waga, stetoskop, łóżko, aparat do mierzenia ciśnienia, taśma antropometryczna; sprzęt do ćwiczeń fizjoterapeutycznych.

 

WAŻNE:

Należy pamiętać, że w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej suplementy diety są traktowane jak żywność. W Polsce dopuszczeniem ich do obrotu zajmuje się Główny Inspektor Sanitarny. W przypadku wyrobów medycznych jest to Główny Inspektor Farmaceutyczny i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Celem suplementów diety nie jest leczenie chorób. Suplementy diety mogą pomóc w zmniejszeniu skutków działania pewnych czynników ryzyka, które m.in. mogą spowodować powstanie choroby.