Jest akceptacja przepisów wydłużających Tarczę Antyinflacyjną!

Martyna

Prawo

13.09.2022 7:49

Jest akceptacja przepisów wydłużających Tarczę Antyinflacyjną!

Wczoraj odbyło się spotkanie, podczas którego Sejmowa Podkomisja omawiała i analizowała projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (CIT) z poprawkami. Ustawa zawiera między innymi przepisy wydłużające działanie Tarczy Antyinflacyjnej w Polsce.

 

Obecna sytuacja na Ukrainie wpływa znacząco na Polską gospodarkę. Obserwujemy wzrost cen paliw i gazu. Rosną także ceny niektórych cennych surowców, co przekłada się na wysokie ceny żywności. W związku z tym wprowadzono Tarczę Antyinflacyjną.

Przypomnijmy, że Tacza Antyinflacyjna obniża m. in.

  • VAT na paliwo z 23% do 8%;
  • VAT na niektóre produkty żywnościowe z 5% do 0%;
  • VAT na gaz ziemny na 0%
  • VAT na nawozy z 8% na 0%;
  • VAT na prąd i ciepło wynosi 5%.

Ponadto sprzedaż niektórych paliw zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem handlowym.

Akcyza na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy pozostanie na poziomie obniżonym do minimum unijnego.

 

Tarcza Antyinflacyjna zostanie ponownie przedłużona?!

Przypomnijmy, że Tarcza Antyinflacyjna miała funkcjonować w Polsce do 31 października 2022 roku.

Podczas poniedziałkowego spotkania podkomisja sejmowa przyjęła projekt nowelizacji ustawy, który zawiera przepisy wydłużające działanie Tarczy Antyinflacyjnej.

Według nich ma ona działać do 31 grudnia 2022 roku.

 

Co jeszcze zawiera projekt nowelizacji ustawy?

Projektem nowelizacji ustawy o CIT z poprawkami zajmowała się Sejmowa podkomisja do monitorowania systemu podatkowego.

Poza przepisami wydłużającymi Tarczę Antyinflacyjną projekt zawiera także:

  • Redukcję obowiązków notariuszy;
  • Zmianę przepisów i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym;
  • uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie;
  • zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).
  • utrzymanie stawki podatku VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podstawowa);

Kolejnym etapem jest przekazanie projektu do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.