Konsekwencje nieopłaconego rachunku za gaz! Na co się narażamy?

Martyna

Prawo

12.09.2022 10:27

Konsekwencje nieopłaconego rachunku za gaz! Na co się narażamy?

Nieterminowe płacenie rachunków wiąże się z konsekwencjami. Dziś przybliżymy temat związany ze zwlekaniem opłacania rachunków za gaz. Czy odcięcie może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia? Na jakie odsetki się narażamy? Po jakim czasie gazowania może odłączyć nam gaz?

Mimo że na rachunkach za gaz widnieje termin płatności, to nie każdy płaci należność terminowo. Kilkudniowa zwłoka nie oznacza poważnych konsekwencji. Jeśli jednak kwota nie wpłynie na rachunek dostawcy przez dłuższy czas, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

 

Zdjęcie Konsekwencje nieopłaconego rachunku za gaz! #1

Odsetki za zwłokę

Kilkodniowa zwłoka wiąże się z naliczeniem odsetek. Są to tzw. odsetki za zwłokę. Ich wysokość to 7% w skali roku.

 

Po jakim czasie może zostać odłączony gaz?

Po 30 dniach gazowania wysyła pismo z wezwaniem do zapłaty.

Warto dodać, że dostawca może obciążyć klienta kosztami za wysłanie takiego dokumentu.

Od momentu otrzymania wezwania, odbiorca w terminie 14 może uregulować należność.

W przeciwnym razie gazownia może odłączyć gaz.

WAŻNE: Niektóre firmy w indywidualnych przypadkach wyrażają zgodę na rozłożenie długu na raty i zatrzymanie procedury odłączenia dopływu gazu. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z operatorem osobiście w biurze obsługi klienta lub nawiązać kontakt poprzez infolinię.

 

Czy może dojść do odłączenia gazu bez wcześniejszego powiadomienia?

Odłączenie gazu nie powinno się zdarzyć, bez wysłania wcześniejszego wezwania do zapłaty. Zdarza się, że klienci nie odbierają dokumentu. Wówczas odbiorca na opłacenie należności ma wyznaczony termin 14 dni liczony od dnia wystawiania awizo.

Do wstrzymania dostaw gazu bez powiadomienia może dojść, gdy gazowania stwierdzi, że dana instalacja gazowa jest nieszczelna. Gdy pracownicy podczas kontroli stwierdzą nieprawidłowości i zagrożenie mogą odłączyć gaz.

 

Odłączenie gazu – jak wznowić dostawę?

Podstawą wznowienia dostaw gazu jest oczywiście opłacenie zaległych, ale także bieżących rachunków.

Ponadto konieczne będzie uiszczenie opłaty za „odcięcie i wznowienie”. Koszt ten może się różnić u różnych dostawców. U Największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Polsce (PGNiG) jest to 180 złotych.