Zamknięcie szkół z powodu zimnych klas?

Martyna P.

Prawo

09.09.2022 10:27

Zamknięcie szkół z powodu zimnych klas?

Nadchodzący sezon grzewczy może być wyjątkowo trudny. Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski poinformował, że w życie wchodzi rozporządzenie przewidujące zamknięcie szkół i przejście na nauczanie zdalne w przypadku zbyt niskiej temperatury w szkołach.

W związku z embargiem nałożonym na surowiec sprowadzany z Rosji dostępność węgla spadła, a jego ceny znacznie wzrosły.

Brak funduszy na ogrzewanie może doprowadzić do paraliżu w placówkach oświatowych. W konsekwencji może dojść do zamknięcia szkół i przedszkoli. Wydziały Edukacji Urzędów wielu miast Polski już teraz apelują do kadry nauczycielskiej oraz uczniów o oszczędzanie wody i energii.

 

Zdjęcie Nadchodzi trudny sezon grzewczy w szkołach: Jaka powinna być temperatura w klasie? #1

Zamknięcie szkoły z powodu nienagrzanych klas

Ministerstwo podkreśla, że placówki edukacyjne muszą mieć narzędzia prawne, dzięki którym podejmą decyzje w sytuacjach nadzwyczajnych. Właśnie dlatego powstało rozporządzenie, które daje nowe uprawnienia dyrektorom szkół i rozszerza katalog nadzwyczajnych sytuacji.

Według rozporządzenia zbyt niska temperatura wewnątrz budynku może uzasadnić zamknięcie placówki i przejście na nauczanie zdalne.

Gdy dyrektor podejmie decyzję o zamknięciu placówki, będzie zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego i kuratorium.

Nauka zdalna zostanie wdrożona, jeśli szkoła będzie zamknięta dłużej niż dwa dni.

Przypomnijmy, że do tej pory zamknięcie szkól, uzasadnione było epidemią koronawirusa.

Rozporządzenie MEiN przewiduje, że naukę zdalną będzie trzeba wprowadzić w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, jak:

  • w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
  • nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
  • innego nadzwyczajnego zdarzenia.

 

Jaka powinna być temperatura w klasie i sali przedszkolnej?

Należy podkreślić, że sposób funkcjonowania żłobków i przedszkoli regulowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Organ ten ustala minimalną temperaturę, jaka musi być w placówce. Według rozporządzenia minimalna temperatura, jaka powinna być zapewniona w tego typu obiektach, powinna wynosić 20 stopni Celsjusza.

Utrzymywana temperatura w placówkach szkolnych musi być zgodna z prawem oświatowym.

Obecnie kwestię zamykania placówek reguluje rozporządzenie z 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zgodnie z nim w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, musi być przynajmniej 18 stopni Celsjusza. 

Ponadto Dyrektor za zgodą samorządu może zamknąć szkołę, gdy temperatura wynosi -15 stopni Celsjusza lub mniej.

Zdjęcie Nadchodzi trudny sezon grzewczy w szkołach: Jaka powinna być temperatura w klasie? #2