Dodatek węglowy: Przyjmowanie wniosków wstrzymane?! Rząd zaostrzy przepisy!

Martyna P.
Prawo
07.09.2022 8:41
Dodatek węglowy: Przyjmowanie wniosków wstrzymane?! Rząd zaostrzy przepisy!

Przypomnijmy, że 17 sierpnia 2022 rozpoczął się nabór wniosków o dodatek węglowy. Urzędy rozpoczęły weryfikację i alarmują, że Polacy stosują różne sposoby na wyłudzanie większych sum pieniędzy niż oferowane przez rząd 3000 złotych. W związku tym rząd pracuje nad projektem, który ma uszczelnić przepisy, gdyż okazało się, że w przepisach znajduje się wiele luk. Co ma się zmienić? Jak zostaną zaostrzone przepisy?

W zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zapowiedziała szereg zmian, których celem jest uszczelnienie przepisów o dodatku węglowym.

Do czasu wejścia w życia nowych przepisów samorządy mają wstrzymać się z przyjmowaniem wniosków, aby uniknąć wątpliwości i niejasnych sytuacji.

 

Zdjęcie Dodatek węglowy: Przyjmowanie wniosków wstrzymane?! Rząd zaostrzy przepisy! #1

Obywatele czują się bezkarni! Gminy nie mają narzędzi!

Polacy znaleźli lukę w przepisach o dodatku węglowym i chcą pobierać wyższe kwoty.

Obywatele, którzy chcą uzyskać więcej niż 3 tys. złotych, dzielą swoje gospodarstwo domowe na mniejsze części.

Urzędnicy informują, że w ostatnim czasie pojawiło się masowe zjawisko „powstawania” nowych gospodarstw domowych.

Na przykład małżonkowie posiadają dwie nieruchomości i wnioskują o dodatek na każdą z nich, sugerując przy tym, że pozostają w faktycznej separacji. 

Urzędnicy zaobserwowali także masowe zjawisko związane z edytowaniem deklaracji CEEB.

Polacy złożyli już swoje dokumenty do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków, a po ogłoszeniu przez rząd przyznawania dodatku węglowego postanowili je edytować.

Urzędnicy zwracają uwagę, że nie mają odpowiednich narzędzi weryfikujących. Podkreślają, że jedynym wymaganym dokumentem jest złożenie deklaracji CEEB.

Apelowali o uszczelnienie przepisów poprzez obowiązek okazywania deklaracji PIT. Przepis ten pozwoliłby na weryfikacje samodzielności gospodarowania dorosłych dzieci w niektórych gospodarstwach domowych.

Co przewiduje nowelizacja przepisów o dodatku węglowym?

Minister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska poinformowała, że wśród nowych przepisów znajdzie się m. in wydłużenie czasu na rozpatrywanie wniosków. Przypomnijmy, że obecnie jest to 30 dni. Okres ma ten zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Celem jest zapewnienie komfortu osobom rozpatrującym indywidualne sytuacje.

Najistotniejszą zmianą w przepisach będzie tzw. uszczelnienie i doprecyzowanie grupy osób, które będą mogły ubiegać się o dodatek węglowy.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska dodała, że celem jest wyeliminowanie prób wyłudzeń większych sum pieniędzy niż oferowane przez rząd 3000 złotych.

„Chcemy doprecyzować, że pod jednym adresem zamieszkuje jedno gospodarstwo domowe, tak aby tych wniosków 4-osobowych rodzin, gdzie cztery oddzielne wnioski składały jednoosobowe gospodarstwa domowe nie składały. Aby de facto zatrzymać próby wyłudzenia świadczenia i wesprzeć samorządy w tym zakresie” – wyjaśniła Minister Klimatu.

Według zapowiedzi jeden dodatek węglowy będzie przysługiwał na wszystkie gospodarstwa domowe mieszczące się pod wskazanym adresem.

Jeśli jednak w ramach jednego lokalu zostanie złożonych kilka wniosków, to dodatek będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Resort Klimatu planuje również wprowadzenie możliwości badania stanu faktycznego przez porównanie np. z wcześniej złożoną deklaracją śmieciową, wnioskiem o 500 plus czy danych z rejestru PESEL.

Ponadto kobieta poinformowała, że resort podejmuje prace w celu jak najszybszego wejścia w życie przepisów w zakresie wsparcia ciepła systemowego.

 

Zdjęcie Dodatek węglowy: Przyjmowanie wniosków wstrzymane?! Rząd zaostrzy przepisy! #2
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną