Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek?

Martyna

Prawo

02.09.2022 8:39

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek?

Rok szkolny właśnie się rozpoczął. Kompletowanie wyprawki już za rodzicami. Jednak zapewne to nie koniec wydatków. W ciągu roku przyda się zastrzyk gotówki, który pozwoli odciążyć domowy budżet. Okazuje się, że rodziny mogą liczyć na dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego? Kto może się o niego ubiegać? Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek? W artykule odpowiemy na najważniejsze pytania.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego ma częściowo pokryć wydatki związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest jednym z dodatków, które przysługują do zasiłku rodzinnego.

WAŻNE: Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia. Można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym

 

Zdjęcie Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek? #1

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie należy spełniać kryteria niezbędne do otrzymania zasiłku rodzinnego m.in. kryterium dochodowe.

Oto kryterium dochodowe do otrzymania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem:

  • miesięczny dochód rodziny, lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

W przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się:

  • miesięczny dochód rodziny, lub takiej osoby nie przekracza kwoty764 zł w przeliczeniu na osobę.

 

 

Ile wynosi dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Świadczenie to wynosi 100 złotych na dziecko. Przysługuje raz w roku szkolnym.

 

Kto może wnioskować?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 na zasiłki rodzinne (od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.) :

  1. Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2022r.;
  2. Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022r. najpóźniej do listopada 2022r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2022r.

Szczegółową rozpiskę znajdziesz TUTAJ.

WAŻNE: Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania.

Można również złożyć dokument w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy (jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

 

Przypomnijmy, że uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mogą otrzymać stypendium szkolne, które pokryje wydatki związane z edukacją. O szczegółach pisaliśmy w naszym artykule. Znajdziecie go TUTAJ.

Zdjęcie Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek? #2