Dyrektywa DAC7: Rewolucja na rynku wynajmu nieruchomości i sprzedaży towarów!

Martyna

Prawo

02.08.2022 8:55

Dyrektywa DAC7: Rewolucja na rynku wynajmu nieruchomości i sprzedaży towarów!

W 2023 roku w życie wejdzie dyrektywa DAC7. Jej założenia będą rewolucyjne dla rynku wynajmu nieruchomości i sprzedaży produktów i usług na popularnych platformach. Dyrektywa wprowadzi nowe obowiązki w zakresie wymiany i przekazywania informacji o rozliczeniach podatkowych. Co w praktyce będą oznaczały przepisy regulacji?

 

Co zakłada dyrektywa DAC7?

Polska zobowiązana jest do wprowadzenia nowych przepisów dyrektywy DAC7 do końca 2022 roku.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń i wstępnych przepisów, które właśnie objęte są konsultacjami. Prekonsultacje mają formę otwartą i będą trwać do 24 lipca 2022 r.

Dyrektywa DAC7 jest środkiem prawnym mającym służyć walce z unikaniem lub uchylaniem się od opodatkowania.

Nowa regulacja nałoży obowiązki raportowe na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi.

Raportowaniu będą podlegały dochody osiągnięte przez sprzedawców towarów i usług za pośrednictwem takich platform.

Raportowaniu będą podlegały m.in. następujące aktywności:

  • Wynajem nieruchomości;
  • Świadczenie usług osobistych;
  • Sprzedaż towarów;
  • Wynajem środków transportu.

 

Zdjęcie Dyrektywa DAC7: Rewolucja na rynku wynajmu nieruchomości i sprzedaży towarów! #1

Co to oznacza w praktyce?

Pisząc prościej…. od 2023 roku platformy takie jak OLX, Allegro, Vinted, Booking oraz Airbnb będą miały obowiązek przekazywania organom skarbowym informacji o sprzedawcach, sprzedawanych usługach/towarach oraz o otrzymywanych wynagrodzeniach.

Oznacza to, że osoby sprzedające przedmioty lub wynajmujące nieruchomości na wyżej wymienionych platformach będą kontrolowane pod kątem rozliczania się z podatku.

W przypadku wynajmu nieruchomości będzie również należało ujawnić dane dotyczące tej nieruchomości, takie jak adres oraz długość okresu wynajmu w roku.

 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów!

Ministerstwo Finansów przewiduje również wprowadzenie określonych sankcji za uchybienia w wypełnianiu nowych obowiązków.

Zgodnie z obecnymi planami miałyby one objąć karę pieniężną.

 Kwoty rozpoczynają się od 100 tysięcy złotych do nawet 5 mln złotych.

Ponadto konsekwencją może być wyrejestrowanie operatora z rejestru VAT.