Awaria prądu? Możesz ubiegać się o bonifikatę!

Martyna

Prawo

19.07.2022 9:49

Awaria prądu? Możesz ubiegać się o bonifikatę!

Przerwy w dostawie prądu dotykają każdego z nas. Czasem są to awarie spowodowane anomaliami pogodowymi. Bywa, że problemy następują bez wyraźnej winy konsumenta. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że za brak energii elektrycznej można ubiegać się o bonifikatę. Kto może się o nią ubiegać? Na jakich zasadach?

 

Na wstępie warto podkreślić, że wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są dostarczać prąd użytkownikom w sposób ciągły i nieprzerwany.

Przerwy w dostawie prądu negatywnie wpływają na wiele przedsiębiorstw, których produktywność znacznie spada podczas przerw w dostawie energii. Po awarii muszą ponownie wznowić linie produkcyjne.

Straty związane z awarią prądu mogą także odczuć zleceniobiorcy, który muszą wykonać wymuszoną przerwę w pracy zdalnej.

 

Bonifikata za brak prądu – kto może się o nią ubiegać?

W Polsce funkcjonuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, które przewiduje wypłatę bonifikaty za brak prądu. Określa ono szczegółowo, jak długo musi trwać przerwa w dostawie energii, aby uzyskać środki.  

Ustawodawca jasno ustalił, że:

  • W przypadku zaplanowanej wcześniej przerwy wynikającej z prac inwestycyjnych czy naprawczych przerwa nie może trwać dłużej niż 16 godzin;
  • W przypadku przerwy, której nie dało się przewidzieć (np. czynniki zewnętrzne/pogodowe) przerwa w dostawie nie może trwać dłużej niż 24 godziny.

Ponadto rozporządzenie określa maksymalną sumę przerw w dostawie prądu w ciągu roku. Oto jak prezentują się te wytyczne:

  • Przerwy nieplanowane nie mogą przekroczyć w ciągu roku 48 godzin;
  • Przerwy planowane nie mogą przekroczyć w ciągu roku 35 godzin.

 

Ile wynosi bonifikata?

Ustawodawca określił, że po przekroczeniu ustalonych limitów odbiorca gospodarstwa domowego korzystający z taryfy G może ubiegać się o bonifikatę.

Bonifikata jest równa dziesięciokrotności wartości niepobranego prądu, licząc za każdą godzinę, w której gospodarstwo było pozbawione dostaw energii elektrycznej.

Różne wartości ustalane są dla przedsiębiorstw, które korzystają z innych taryf.

Ustawa przewiduje również indywidualne rozpatrzenie sprawy w nietypowych przypadkach.

 

Aby ubiegać się o bonifikatę, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej naszego dostawcy prądu.

Odpowiedź otrzymuje się do 30 dni. Od negatywnej decyzji można się odwołać.