Rząd przyjął projekt nowelizacji „ustawy wiatrakowej”

Patrycja
Prawo
07.07.2022 20:45
Rząd przyjął projekt nowelizacji „ustawy wiatrakowej”

Rada Ministrów, 5 lipca 2022 r., przyjęła projekt nowelizacji ustawy 10hH o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wprowadzając nowe zasady ich funkcjonowania. Zgodnie z nowelizacją odległość elektrowni od budynków mieszkalnych ma wynosić minimum 500 metrów. Co jeszcze się zmieni?

Rząd przyjął projekt nowelizacji „ustawy wiatrakowej”

Zdjęcie Rząd przyjął projekt nowelizacji „ustawy wiatrakowej” #1

Do tej pory zgodnie z zasadą 10H, turbiny wiatrowe nie mogły powstawać w odległości równej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej.

Eksperci byli jednogłośni: takie rozwiązanie skutecznie blokowało rozwój energetyki wiatrowej, hamując 99%  inwestycji w Polsce.

5 lipca 2022 roku Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy 10H o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zgodnie z nią wiatraki staną minimum 500 metrów od budynków mieszkalnych. Na co wpłynie wprowadzenie nowych rozwiązań?

Zdjęcie Rząd przyjął projekt nowelizacji „ustawy wiatrakowej” #2

Nowe zasady dla budowy farm wiatrowych

Jak podano w rządowym komunikacie:

„Zgodnie z nowymi przepisami Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) będzie mógł określać inną, niż wyznaczona przez regułę 10H, odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej jednak z zachowaniem bezwzględnej minimalnej odległości wynoszącej 500 metrów.”

To nie wszystko. Zgodnie z nowelizacją lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach stawiania nowych inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. To będzie dotyczyć też dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni.

Ponadto inwestorzy zostaną zobowiązani  do wykorzystania najnowszych technologii, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji farm, a jednocześnie zminimalizuje oddziaływanie elektrowni na środowisko.

Nowelizacja ustawy to krok w dobrą stronę

Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej elektrowni wiatrowych był długo wyczekiwany przez branżę wiatrakową, spółki energetyczne i samorządy. Według Ministerstwo Klimatu i Środowiska ta ustawa stanowi kompromis pomiędzy możliwością rozwoju energetyki wiatrowej, potrzebami lokalnych społeczności, a ochroną środowiska.

Główne cele nowelizacji ustawy

Ministerstwo jako główne cele nowelizacji wskazuje rozwój lądowej energetyki wiatrowej, co wpłynie na spadek cen energii i zwiększy poziom inwestycji w kraju- wykorzystanie pełnego potencjału wiatru to niższy koszt transformacji energetycznej.

Przyczyni się to do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ wprowadzenie tych rozwiązań umożliwi powstanie nowych instalacji wiatrowych o łącznej mocy 6-10 GW.

To także ułatwi rozwój zabudowy mieszkaniowej, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie stoją już elektrownie. Gminy, w których już powstały elektrownie, mogą rozbudowywać infrastrukturę mieszkalną do 500 metrów od farmy wiatrowej.

Nowelizacja zwiększy też poziom bezpieczeństwa i zapewni kontynuację ochrony społeczności lokalnych przed wpływem elektrowni wiatrowych.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną