Wakacje 2022: ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Patrycja
Prawo
07.07.2022 16:27
Wakacje 2022: ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Nadeszły wakacje i rozpoczął się sezon urlopowy. Warto wiedzieć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi. Sprawdź, jak wymiar urlopu określa Kodeks pracy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2022 roku

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależy od kilku czynników: okresu zatrudnienia i lat nauki. Wiadomo, że im dłuższy staż pracy tym dłuższy urlop.

Okres zatrudnienia

  • 20 dni urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest zatrudniony poniżej 10 lat.

  • 26 dni urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest zatrudniony powyżej 10 lat.

  • Niepełny etat

Jeśli pracownik jest zatrudniony na niepełny wymiar etatu, wówczas urlop wypoczynkowy naliczany jest proporcjonalnie. Na przykład osoba zatrudniona na 1/2 etatu ma prawo do 10 lub 13 dni urlopu.

Lata nauki

Do okresu zatrudnienia wliczają się też lata nauki. Wygląda to następująco:

Artykuł 155 § 1 kodeksu prac stanowi, że do stażu pracy, od którego jest zależny wymiar urlopu, wlicza się czas z tytułu skończenia:

  • szkoły zasadniczej lub równorzędnej zawodowej – okres trwania nauki, jednak nie więcej niż 3 lata
  • szkoły średniej zawodowej – okres trwania nauki, jednak nie więcej niż 5 lata
  • szkoły średniej zawodowej dla osób, które ukończyły zasadnicze lub równorzędne zawodowe szkoły – okres trwania nauki, jednak nie więcej niż 5 lata
  • szkoły średniej ogólnokształcącej – okres 4 lat
  • szkoły policealnej – okres 6 lat
  • szkoły wyższej – okres 8 latDo stażu pracy, od którego jest zależny wymiar urlopu zalicza się najwyższy możliwy poziom wykształcenia, które osiągnął pracownik. Okresy nauki nie sumują się.

Zdjęcie Wakacje 2022: ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? #1

Praca i nauka w tym samym czasie

W przypadku pracy i nauki pracownika w tym samym czasie, to do okresu, od którego zależy ilość urlopu, wlicza się okres nauki lub pracy. Wliczony powinien zostać ten, który jest korzystniejszy dla zatrudnionej osoby.

Prawo do urlopu

Warto wiedzieć, że urlop wypoczynkowy jest urlopem bezwzględnie obowiązującym. Oznacza to, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną