Zmiany w alimentach. Czym są alimenty natychmiastowe?

Ewelina
Prawo
29.06.2022 14:19
Zmiany w alimentach. Czym są alimenty natychmiastowe?

Od jakiegoś czasu mówi się o wprowadzeniu nowej ustawy dotyczącej alimentów. Planuje się wprowadzenie instytucji odpowiedzialnych za wypłacanie alimentów natychmiastowych. 

Alimenty natychmiastowe

Nowy projekt ustawy o alimentach ma na celu ochronę dobra dzieci, którym przysługują. W tym celu wprowadzone mają zostać instytucje natychmiastowe, dzięki świadczenie wypłacane będą jak najszybciej. 

Zmiana w ustawie miałaby polegać na dodanie artykułu 133 (1) w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który mówiłby o wprowadzeniu instytucji alimentów natychmiastowych, dzięki czemu dziecko miałaby szybszy dostęp do świadczenia alimentacyjnego. Jest jednak pewien kruczek, gdyż alimenty natychmiastowe nie będą dotyczyły dzieci, które przed wejściem ustawy, dochodziły podwyższenia świadczeń alimentacyjnych.  

 Ile mają wynosić alimenty natychmiastowe? 

Według projektu ustawy, alimenty natychmiastowe wypłacane mają być w wysokości:    

  • 38% kwoty przeliczeniowej względem jednego dziecka,
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.
Zdjęcie Zmiany w alimentach. Czym są alimenty natychmiastowe? #1

Kwota przeliczeniowa wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r.) na kolejny rok, podzieloną przez sumę cyfry 2 i współczynnika dzietności, który ogłaszany jest przez Główny Urząd Statystyczny w poprzednim roku. Kwota przeliczeniowa ogłaszana będzie przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 30 listopada każdego roku. 

Alimenty natychmiastowe wypłacane będą maksymalnie do 25 roku życia osoby uprawnionej do świadczenia. 

Postępowanie nakazowe alimentacyjne

Świadczenie orzekane będzie w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym, planowanym w projekcie ustawy. Sąd będzie rozpatrywał sprawę na wniosek powoda, który zgłoszony będzie w pozwie. Okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie musza być potwierdzone oświadczeniem powoda lub jego przedstawiciela. Składanie fałszywych zeznać w oświadczeniu podlega odpowiedzialności karnej. 

Postępowanie nakazowe alimentacyjne ma być natychmiastowe. Orzeczenie ma być wydawane najpóźniej 14 dni od wniesieniu pozwu przez powoda. Po wydaniu alimentacyjnego nakazu zapłaty, pozwany ma obowiązek, w określonych terminach, zapłacić natychmiastowe świadczenia alimentacyjne. Pozwany ma prawo do wniesienia zarzutów, na którego wniosek, sąd może wstrzymać wykonanie nakazu. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną