Czy wiesz jakie prawa przysługują Ci w aptece?

Patrycja

Prawo

28.06.2022 20:13

Czy wiesz jakie prawa przysługują Ci w aptece?

Apteka to placówka ochrony zdrowia, a nie zwykły sklep. Obowiązują w niej pewne zasady, ponieważ sprzedawane produkty mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów. To dlatego pacjent apteki ma pewne specjalne prawa, które warto znać.

Prawo do informacji o osobie obsługującej

Magister farmacji podczas wykonywania fachowych czynności w aptece powinien mieć przypięty identyfikator. Nie jest to wymagane od techników farmaceutycznych, jednak często praktykowane również przez nich. Pacjent ma bowiem prawo do informacji o tym, kto w danej placówce jest kierownikiem i kim jest osoba wydające mu leki.

Zdjęcie Czy wiesz jakie prawa przysługują Ci w aptece? #1

Prawo do wydania leku i informacji o nim

Apteki jako placówki ochrony zdrowia powinny dysponować lekami, które są potrzebne pacjentom. Jeśli w danej chwili pacjent nie może otrzymać konkretnego preparatu, to farmaceuta powinien dołożyć wszelkich starań, aby taki lek zamówić w możliwie najkrótszym czasie. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie leki są dostępne w hurtowniach i nie zawsze istnieje możliwość ich sprowadzenia. Ponadto farmaceuta może odmówić wydania leku jeśli wystawiona recepta budzi jego wątpliwości, jest wypisania błędnie lub jest już przeterminowana.

Zdjęcie Czy wiesz jakie prawa przysługują Ci w aptece? #2

Prawo do otrzymania tańszego odpowiednika

Farmaceuta ma obowiązek poinformować nas o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku, który został przepisany przez lekarza. Wiedzieć jednak musimy, że personel apteki nie wyda nam tańszego leku, jeśli tak zadecyduje lekarz, umieszczając na recepcie adnotację NZ, oznaczającą „nie zamieniać”.

Prawo do obsłużenia poza kolejnością

Niektórzy pacjenci mają prawdo do obsługi poza kolejnością. Są wśród nich: zasłużeni honorowi dawcy Krwi i szpiku, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci i kobiety w ciąży.

Prawo do otrzymania pomocy

W nagłych wypadkach stanu zagrożenia zdrowia lub życia mamy prawo do otrzymania pomocy od farmaceuty. Oznacza to, że może on wydać lek wydawany jedynie z przepisu lekarza, na podstawie recepty farmaceutycznej. Pamiętajmy jednak że nie przysługuje nam wtedy zniżka, a farmaceuta bierze pełną odpowiedzialność za ordynowane leki, wiec musi mieć pewność że pacjent przyjmuje takowe leki. Przepis ten nie ma zastosowania dla leków psychotropowych i odurzających, a za stan zagrożenia życia lub zdrowia nie uważa się niechęci do wizyty u lekarza.

Zdjęcie Czy wiesz jakie prawa przysługują Ci w aptece? #3

Prawo do zachowania tajemnicy

Masz prawo do zachowania tajemnicy na temat swojego zdrowia. Nikt poza osobami, które sam poinformujesz nie ma prawa do posiadania wiedz na temat tego co Ci dolega i jakie leki kupujesz. Twoje dane także są chronione przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej i Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych

Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia wystąpienia u Ciebie lub bliskiej Ci osoby działań niepożądanych po przyjęciu danego preparatu. Możesz złożyć zgłoszenie za pośrednictwem Urzędu rejestracji Produktów Lecznicy, za pośrednictwem podmiotu odpowiedzialnego lub poprzez osobę wykonującą zawód medyczny (u lekarza lub farmaceuty).

Prawo do dochodzenia swoich racji

Jeśli praca farmaceuty budzi Twoje zastrzeżenia masz prawo do dochodzenia swoich racji. Pamiętaj jednak, że na farmaceucie ciąży szereg przepisów i często nie może obsłużyć Cię zgodnie z oczekiwaniami właśnie z uwagi na nie. Nieporozumienia warto załatwiać polubownie, na początek rozwiewając wątpliwości poprzez rozmowę z obsługującą Cię osobą. W przypadku kiedy nie czujesz satysfakcji możesz poprosić o rozmowę z kierownikiem apteki lub ostatecznie wnieść skargę do właściwej dla rejony Okręgowej Izby Aptekarskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta lub Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Zdjęcie Czy wiesz jakie prawa przysługują Ci w aptece? #4

Prawo do oddania zakupionych produktów w specjalnych okolicznościach

Prawo farmaceutyczne zabrania zwrotu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Jeśli jednak masz podejrzenie, że produkt, który zakupiłeś ma wadę jakościową, został sfałszowany lub źle wydany, możesz udać się do placówki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W powyższych sytuacjach przysługuje Ci prawo do zwrotu leku.