Jak wraz ze spadkiem nie odziedziczyć długów?

Katarzyna

Prawo

11.07.2022 21:44

Jak wraz ze spadkiem nie odziedziczyć długów?

Czasami dziedziczenie spadku wiąże się z dziedziczeniem również długów. Jakie są wyjścia w takim wypadku? Podpowiadamy!

Dziedziczenie spadku 

Gdy dziedziczymy spadek, to nie zawsze są to tylko dodatkowe pieniądze czy przedmioty, ale często są to również długi, kredyty czy obciążone nieruchomości. Wiele osób nie wie wtedy, czy takowy spadek odrzucić, czy jednak go przyjąć. Decyzja jest tym łatwiejsza, im więcej długów możemy odziedziczyć. Czy można dziedziczyć spadek bez długów? Czy trzeba załatwić dużo formalności? Sprawdzamy!

Zdjęcie Jak wraz ze spadkiem nie odziedziczyć długów? Podpowiadamy! #1

Sposoby dziedziczenia 

Osoby, które mogą odziedziczyć ze spadkiem również długi, boją się, że będzie z tym dużo formalności oraz potrzebnych dokumentów do załatwienia tej sprawy. Okazuje się, że od strony prawnej wcale nie jest to trudne. Wystarczy tylko dobrze rozeznać się na ten temat, a sprawa stanie się o wiele prostsza. Są dwa sposoby na przejęcie spadku i można to zrobić poprzez:

- dobrodziejstwo inwentarza,

- wprost.

Przez dobrodziejstwo inwentarza

Odziedziczenie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że jeśli w wymaganym terminie nie złożymy odpowiedniego oświadczenia, wtedy dziedziczymy spadek z inwentarze, czyli zarówno z aktywami, jak i pasywami. W tym wypadku za długi odpowiadamy jednak tylko do wysokości otrzymanych aktywów. Ważne jest, aby sporządzić spis i wykaz inwentarza, aby nie odpowiadać za pasywa całym naszym majątkiem. Jeśli tego nie zrobimy, to wierzyciel może  np. zająć nasze wynagrodzenie, ponieważ jest to łatwiejsze niż np. spieniężenie przedmiotów ze spadku.

Odziedziczenie wprost

Odziedziczenie spadku wprost oznacza natomiast, że spadkobierca dziedziczy tak jak w przypadku dziedziczenia z inwentarza, czyli zarówno aktywa, jak i pasywa. Różnica polega jednak na tym, że za odziedziczone długi odpowiadamy w sposób nieograniczony. Wierzyciel może więc na spłatę długów przeznaczyć majątek zmarłego jak i osoby, która odziedziczyła spadek. 

Ważny termin 

Do 6 miesięcy o powzięciu informacji o spadku możemy złożyć w sądzie lub u notariusza oświadczenie, że odrzucamy spadek w całej wysokości. W taki sposób można zrzec się spadku z długami, który jednak przejdzie na naszych spadkobierców. Jeśli nie zdążymy złożyć takiego oświadczenia, wtedy domniemywa się, że spadek został przyjęty. Zgodnie z przepisami prawa takie spadku nie można się zrzec ani go odwołać.

Zdjęcie Jak wraz ze spadkiem nie odziedziczyć długów? Podpowiadamy! #2

Rozeznanie sytuacji

Jeśli jednak w skład dziedziczonego spadku oprócz długów wchodzą również nieruchomości, samochody czy oszczędności, wtedy warto się dobrze zastanowić przed odrzuceniem spadku. Najlepiej jest wszystko dokładnie przekalkulować, bo możliwe, że jednak wartość dziedziczonych aktywów jest wyższa niż pasywów. Warto wziąć również pod uwagę to, ile osób jest spadkobiercami. Im ich więcej, tym trudniej będzie się dogadać, co do podziału spadku.