Co musi zapewnić pracodawca w czasie upałów?

Ewelina

Prawo

28.06.2022 11:32

Co musi zapewnić pracodawca w czasie upałów?

Ostatnie dni były wyjątkowe gorące. Prognozy długoterminowe wyraźnie pokazują, że w najbliższych dniach nie ma co liczyć na gwałtowny spadek temperatur. Wielu pracowników zadaje sobie pytanie ”Jak pracować w takich warunkach?”. Okazuje się, że na pracodawcach spoczywa szereg możliwych rozwiązań, aby zapewnić swoim pracowników bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Chociaż wielu z nas planuje urlopy w okresie wakacyjnym z nadzieją, że pogoda będzie nas rozpieszczać, wysokie temperatury mogą okazać się bardzo uciążliwe. Boleśnie przekonują się o tym osoby, które muszą w tym czasie spędzać czas za biurkiem, czy wykonywać inne obowiązki. Gdy słupki rtęci na termometrze przekraczają konkretne temperatury, pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania istotnych kwestii.

Obowiązki pracodawcy podczas upałów

W art. 232. Kodeksu Pracy istnieje zapis, z którego wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Nie tylko pracownicy, którzy zatrudnieni są warunkach szczególnie uciążliwych, powinni oczekiwać od pracodawcy wypełnienia jego obowiązków. Podczas upałów osoby, które zatrudnione zostały do pracy na otwartej przestrzeni, powinny mieć zapewnione napoje już od temperatury przekraczającej 25°C. Pracownicy w zamkniętych pomieszczeniach powinni otrzymać napoje już do 28°C. Oznacza to, że zatrudnione osoby powinny mieć dostęp do czystej wody pitnej. Jeśli pracodawca, nie wywiąże się z tego obowiązku, grozić mu może kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Zdjęcie Co musi zapewnić pracodawca w czasie upałów? #1

Co może zrobić pracodawca podczas upałów?

Aby poprawić komfort pracy pracowników podczas upałów, pracodawca może zdecydować się na wiele innych rozwiązań. Nie należy to jednak to jego obowiązków:

  • skrócenie czasy pracy lub częstsze przerwy. W przypadku skrócenia czasu należy mieć na uwadze, że pracodawca nie może wówczas obniżyć wynagrodzenia pracownikom za czas nieprzepracowany z jego polecenia
  • zamontowanie w pomieszczeniach klimatyzacji, wentylatorów lub wiatraków, które pomogą obniżyć temperaturę
  • praca zdalna. Rozwiązanie to sprawdzi się wyłącznie, gdy pracownik może wykonywać swoje obowiązki z każdego miejsca z dostępem do komputera z Internetem