Co przysługuje za odwołany lot?

Katarzyna

Prawo

26.06.2022 12:05

Co przysługuje za odwołany lot?

Odwołany lotu to nigdy nic dobrego, ponieważ jesteśmy już nastawieni na wyjazd i wakacje. Można jednak starać się o odszkodowanie z tego tytułu.

Odwołanie lotu 

Odwołany lot to nieprzyjemna sytuacja, gdy wybieramy się na wakacje. Musimy wtedy odwoływać całe wakacje lub szukać przelotu u innego przewoźnika. Linie lotnicze mają jednak swoje regulaminy i należy o tym wiedzieć szczególnie w sezonie wakacyjnym. Odwołanie lub opóźnienie lotu to niedogodność wynikająca ze strony linii lotniczych, dlatego też to oni powinni to pasażerom wynagrodzić. W takim wypadku można starać się o odszkodowanie lub zwrot pieniędzy.

Odszkodowanie 

Podczas starania się o odszkodowanie bardzo ważne jest ustalenie przyczyny oraz czasu, w jakim powiadomiono nas o odwołaniu lotu. Mając te informacje, możemy zgłosić się do przewoźnika z wnioskiem o odszkodowanie. Jeśli jednak lot został odwołany przez nadzwyczajne okoliczności, to linia nie ponosi za to odpowiedzialności. W rozporządzeniu unijnym za nadzwyczajne okoliczności uważa się:

• złą pogodę, tj. burze, ulewny deszcz, gęsta mgła, śnieg i silne podmuchy wiatru,

• organizowane strajki pracowników,

• zawirowania polityczne, tj. np. ataki terrorystyczne, czy zagrożenie bezpieczeństwa państwa,

• klęski żywiołowe, np. erupcja wulkanu czy powódź,

• zderzenie samolotu np. z ptakiem,

• chory czy niebezpieczny pasażer samolotu,

wszystkie okoliczności spowodowane przez personel portu lotniczego.

Zadania linii lotniczych 

Udowodnienie, że lot został odwołany przez nadzwyczajne okoliczności zawsze leży po stronie linii lotniczych. Możliwe, że przewoźnik wybrał któryś z tych argumentów jako dobre usprawiedliwienie odwołanego lotu. Jeśli jednak któryś z pasażerów zwróci się o odszkodowanie, to linie będą musiały udowodnić, że faktycznie tak było.

Zdjęcie Odwołali Ci lot? Sprawdź, jak otrzymać z tego tytułu odszkodowanie #1

Informacja o odwołaniu lotu 

Po poznaniu przyczyny odwołania lotu należy ustalić, kiedy zostaliśmy o tym poinformowani. Jest to bardzo ważne, ponieważ zależy od tego m.in. wysokość odszkodowania oraz termin jego wypłacenia. Jeśli o odwołaniu lotu poinformowano nas przynajmniej 14 dni przed planowanym lotem, to w takim wypadku nie należy na się żadne odszkodowanie. Jeśli jednak dowiedzieliśmy się o tym później, to można się starać o odszkodowanie, które jest zależne on innych kryteriów oraz nowego planu podróży.

Dodatkowe kryteria 

Aby linie lotnicze zostały zwolnione z wypłacenia odszkodowania, muszą zostać spełnione następujące kryteria:

• pasażer musi otrzymać informację o odwołaniu lot w przeciągu od 7 do 14 dni przed odlotem i w zamian za to zaoferować mu lot alternatywny. Lot ten jednak powinien pozwolić na dotarcie na miejsce nie później niż 4 godziny od pierwotnego planu przylotu. Lot ten nie może rozpocząć się szybciej niż 2 godziny od pierwotnego przelotu.

• pasażer musi otrzymać informację o odwołaniu lotu do 7 dni przed planowanym wylotem, ale lot alternatywny pozwoli na dotarcie do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny od pierwotnego planu. Lot ten nie może jednak rozpocząć się wcześniej niż 1 godzinę przed wylotem pierwotnym.

Zdjęcie Odwołali Ci lot? Sprawdź, jak otrzymać z tego tytułu odszkodowanie #2

Kwota odszkodowania

Jeśli nie wystąpią wyżej wymienione kryteria, to linia lotnicza musi wypłacić odszkodowanie, a jego wysokość jest zależna od długości tras. Jeśli trasa była do 1500 km to odszkodowanie wyniesie 250 euro, jeśli natomiast trasa była dłuższa, ale w obrębie UE, to odszkodowanie wyniesie 400 euro. Tyle samo odszkodowania można otrzymać, jeśli trasa przelotu wynosiła od 1500 km do 3500 km, ale poza UE. Najwyższe odszkodowanie jest przewidziane za odwołanie lotu, który miał mieć powyżej 3500 km i wynosi ono 600 euro.