Ile i za co można potrącić pracownikowi z jego pensji?

Katarzyna

Prawo

21.06.2022 21:13

Ile i za co można potrącić pracownikowi z jego pensji?

Czy pracodawca może „potrącić” pewną kwotę pracownikowi z wynagrodzenia? Sprawdzamy!

Praca zarobkowa 

Większość z nas podejmuje pracę w celach zarobkowych, aby utrzymać rodzinę czy stać się samodzielnym. Pracodawcy mówią jednak czasami, że „potrącą nam z pensji”, czyli zmniejszą jej wielkość. Nikt nie chce jednak otrzymywać niższego wynagrodzenia. Czy więc pracodawca może nam pomniejszyć pensję? Tak, ale tylko w niektórych przypadkach.

Wynagrodzenie według Kodeksu pracy 

Według Kodeksu pracy wynagrodzenie podlega ochronie prawnej. Co więcej, nie można się go zrzec ani przekazać innej osobie. Pracodawca nie może więc potrącać z niego kwot, które mu się podobają. Zazwyczaj wynagrodzenie za dany miesiąc jest płatne do ostatniego dnia miesiąca lub do 10. kolejnego miesiąca i zasada ta musi być ustalona już z góry. Wynagrodzenie można wypłacić na rachunek bankowy pracownika lub do jego rąk własnych w postaci gotówki.

Zdjęcie O co pracodawca może pomniejszyć wypłatę pracownika? Odpowiadamy! #1

Potrącenie a obniżenie wynagrodzenia 

Potrącenie a obniżenie wynagrodzenia to dwie różne sprawy. Obniżenie pensji może się odbyć tylko za zmianą treści umowy, jej anektowania lub porozumienia obu stron. Potrącenia dokonać można jednak tylko z kilku względów i nie trzeba mieć na to pisemnej zgody pracownika.

Niepotrzebna zgoda pracownika 

Niepoinformowanie pracownika o potrąceniu mu z pensji według Kodeksu pracy może się odbyć tylko w przypadku, gdy potrącane są:

• sumy egzekwowane, które poparte są tytułami wykonawczymi w związku z alimentami,

• sumy egzekwowane, które zawarte są tytułach wykonawczych i które mają zostać przeznaczone na należności inne niż świadczenia alimentacyjne,

• zaliczki pieniężne, które wcześniej zostały udzielone pracownikowi,

• kary pieniężne, które wiążą się z brakiem odpowiedzialności porządkowej.

Zdjęcie O co pracodawca może pomniejszyć wypłatę pracownika? Odpowiadamy! #2

Sumy egzekucyjne 

Mówiąc tu o sumach egzekupyjcnych, chodzi o prawomocne wyroki sądu, które zasądzają świadczenie i mają klauzulę wykonalności. Chodzi tu więc przede wszystkim o sytuację, kiedy to na wynagrodzenia „siada” komornik. Zaliczki to natomiast kwoty lub rzeczy, które zostały przekazane pracownikowi. Można go np. w tym wypadku obciążyć zgubieniem firmowej karty, z której korzystał ktoś inny.

Kara pieniężna

Kara pieniężna może zostać nałożona na pracownika w przypadku braku odpowiedzialności dyscyplinarnej. Według Kodeksu pracy kara taka nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Może ona być nałożona na pracownika, po wysłuchaniu jego linii obrony, jednak należy pamiętać, że pracownik może się odwołać do sądu w pracy w kwestii zasadności takiej kary.

Potrącenia 

Potrącenia można jednak dokonywać tylko w określonym wymiarze. Według Kodeksu pracy wolne od potraceń są kwoty wynagrodzenia, które nie przewyższają najniższego krajowego wynagrodzenia. W przypadku kar pieniężnych nie można potrącić więcej niż 10% minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca może wiec dokonywać potrąceń z pensji pracownika, ale tylko do określonej kwoty.