Zmiany w przepisach dla rodziców już w sierpniu!

Katarzyna

Prawo

21.06.2022 20:55

Zmiany w przepisach dla rodziców już w sierpniu!

Już w sierpniu dojdzie do nowelizacji Kodeksu pracy. Najbardziej spore zmiany dotyczyć będą jednak rodziców.

Zmiany w Kodeksie pracy

Jeszcze w tym roku, a konkretnie w sierpniu planowane są zmiany w Kodeksie pracy. Zmiany te będą dotyczyć de facto wszystkich pracowników, jednak najbardziej powinny one zainteresować rodziców. Większość zmian jest oczywiście pozytywnych, jednak jeden z nich może mieć kontrowersyjny wydźwięk.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Jedną z największych zmian, jakie przyniesie rodzicom nowelizacja Kodeksu pracy, będzie wydłużenie urlopu rodzicielskiego. W obecnych przepisach zapisane jest, że urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie lub 34, jeśli ciąża była bliźniacza. Nowelizacja przepisów ma wydłużyć urlop rodzicielski do 41 lub 43 tygodni, a więc jest to przedłużenie go aż o 9 tygodni.

Zdjęcie Zmiany w przepisach dla rodziców już w sierpniu! #1

Urlop dla ojca 

Ważne jest również to, że po zmianach każdy z rodziców będzie miał prawo do 9 tygodni urlopu i nie będzie można go przenieść na drugiego rodzica. Jak dotąd urlop rodzicielski był dzielony według uznania samych rodziców i najczęściej wykorzystywała go kobieta. Zmiany mają doprowadzić do tego, że taki podział nie będzie już możliwy. W niektórych przypadkach, gdy ojciec był lepiej zarabiającym rodzicem, wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez matkę, było bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Nowelizacja przepisów nie będzie już jednak na to pozwalała, a taki krok ma sprawić, że kobiety szybciej wrócą na rynek pracy. Prawo ojca do urlopu rodzicielskiego nie będzie uzależnione od urlopu macierzyńskiego matki.

Zasiłek macierzyński w górę

Zmianie od sierpnia ulegnie również zasiłek macierzyński. Jak dotąd wynosił on za pierwsze 6 tygodni 100% podstawy wymiaru składki, a za pozostają część tylko 60%. Zmiany sprawią, że będzie on wynosił 70% podstawy wymiaru składki. Sprawi to więc, że zasiłek ten będzie średnio wynosił 67,5%.Nowe zapisy w Kodeksie pracy uniemożliwią pracodawcom rozwiązywanie umów o pracę z kobietami w ciąży. Nie będzie można również zwolnić pracownika, który złoży wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego. Chronione będą również osoby, które złożyły wniosek o elastyczną organizację pracy.

Zdjęcie Zmiany w przepisach dla rodziców już w sierpniu! #2

Urlop ojcowski

Nowelizacja przepisów wprowadzi również zmiany w urlopie ojcowskim. Jak do tej pory ojciec miał 2 lata od narodzin dziecka, na jego wykorzystanie. Po zmianach czas ten skróci się do 1 roku, jednak jego wymiar, czyli dwa tygodnie pozostaje bez zmian. Urlop rodzicielski można wykorzystać raz lub podzielić go na dwie części, z których każda będzie wynosić 7 dni.