Odwołanie ślubu: Czy można liczyć na odszkodowanie? Co z pierścionkiem zaręczynowym?

Martyna P.
Prawo
13.06.2022 10:01
Odwołanie ślubu: Czy można liczyć na odszkodowanie? Co z pierścionkiem zaręczynowym?

Czasem wydaje się, że wszystko dopięte jest na ostatni guzik, lada chwila odbędzie się wymarzony ślub, ale życie jest nieprzewidywalne i potrafi zaskoczyć. Bywa, że w ostatniej chwili jedno z narzeczonych zrywa zaręczyny i odwołuje ślub. Zapłacone zaliczki, poniesione koszty dekoracji strojów, akcesoriów. Czy w takim przypadku można ubiegać się o odszkodowanie?

Wiele par bardzo starannie przygotowuje się do ślubu, dbając o każdy szczegół. Chcą urozmaicić przyjęcie nietuzinkowymi atrakcjami dla gości.  

Zdarza się, że narzeczeni lub ich rodziny w celu pokrycia kosztów weselnych zaciągają pożyczki i kredyty. Niestety w większości przypadków zapłacone zaliczki za salę weselną, zespół muzyczny, fotografa, czy kamerzystę przepadają.

 

Zdjęcie Odwołanie ślubu: Czy można liczyć na odszkodowanie? Co z pierścionkiem zaręczynowym? #1

Odszkodowanie za odwołany ślub?!

Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie przepisy nie regulują wprost kwestii finansowania pomiędzy przyszłymi małżonkami (narzeczeństwem).

Jest jednak rozwiązanie, które może pomóc w rozwiązaniu sytuacji. Opiera się ono na przepisach Kodeksu Cywilnego. Chodzi dokładnie o art. 515. Oto jego brzemienie:

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

W związku z powyższym istnieje możliwość domagania się odszkodowania za poniesione finansowe straty. Należy jednak odpowiednio wykazać zaistniałe szkody.

Warto tutaj również przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1953 r., sygn. akt II C 687/53. Jego treść brzmiała następująco:

„(…) Lekkomyślne spowodowanie kosztów niedoszłego ostatecznie do skutku przyjęcia weselnego stanowi podstawę żądania stosownego odszkodowania od osoby zrywającej przyrzeczenie małżeństwa”.

Bardzo ważną kwestią, którą kierują się sądy, jest powód/motywacja zerwania zaręczyn i odwołania ślubu.

Jeśli osoba zrywająca zaręczyny wykaże ewidentną winę partnera, to pozew zostanie oddalony.

 

Czy możemy liczyć na zadośćuczynienie?

Oczywiście w przypadku zerwania zaręczyn można liczyć na zadośćuczynienie. Jest to jednak kwestia natury moralnej. Zadośćuczynienia nie reguluje żaden akt prawny.

 

Zdjęcie Odwołanie ślubu: Czy można liczyć na odszkodowanie? Co z pierścionkiem zaręczynowym? #2

Co z prezentami ślubnymi?

Kwestia dotyczy także wspólnych prezentów ślubnych. Zdarza się, że są to bardzo kosztowne rzeczy tj. wspólne mieszkanie, czy samochód. Bywa, że ofiarowane są jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

W takim przypadku mamy prawo do roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Inną możliwością, jest cofnięcie darowizny przez osobę obdarowującą.

 

Czy należy zwrócić pierścionek zaręczynowy?

Wątpliwości budzi także kwestia pierścionka zaręczynowego po rozstaniu. Do kogo należy? Okazuje się, że w tej kwestii Sady rozstrzygają sprawy bardzo różnie.

W wielu przypadkach, po rozpatrzeniu stanu fatycznego sprawy, kobieta musi zwrócić pierścionek zaręczynowy.

Nie ma tu jednak reguły – dla przykładu przedstawiamy wyrok Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 30 marca 2016 r., sygn. akt I C 22/15. Oto jego fragment:

„Po pierwsze, koszt zakupu pierścionka zaręczynowego nie stanowi wydatku związanego ze ślubem. Jest to zwyczajowy prezent, którym obdarowuje się wybrankę, zanim zostanie podjęta decyzja o dacie ślubu, czy też o przyjęciu weselnym. Można by tu jedynie mówić o odwołaniu darowizny (…)”.

 

Zdjęcie Odwołanie ślubu: Czy można liczyć na odszkodowanie? Co z pierścionkiem zaręczynowym? #3
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną