Dlaczego trzeba znowu złożyć wniosek o 500 plus? ZUS odpowiada i poucza!

Katarzyna

Prawo

30.05.2022 16:59

Dlaczego trzeba znowu złożyć wniosek o 500 plus? ZUS odpowiada i poucza!

500+ to jednym z rządowych programów socjalnych, który jest skierowany do Polaków posiadających dzieci. Czy wnioski o tę pomoc trzeba składać co rok? Odpowiedź ZUS zaskakuje!

Programy socjalne 

Jednym z programów socjalnych, które zostały wprowadzone w 2016 roku, jest program 500+, w ramach którego można otrzymać 500 zł na dziecko. Obecnie nie istnieje już kryterium dochodowe rodziców, a więc każdy, kto taki wniosek złoży, to pieniądze otrzyma. Od ubiegłego roku wypłatą tych świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski na przestrzeni lat można było wypełnić w urzędach gmin, ośrodkach pomocy społecznej lub poprzez bankowość elektroniczną. Gdy wypłacaniem tego zasiłku zajął się ZUS, to dokumenty te można składać już tylko drogą elektroniczną.

Świadczenie na dzieci

Świadczenie to jest wypłacane na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Wydawać by się mogło, że wniosek ten można by złożyć tylko raz, ponieważ skoro nie ma kryterium dochodowego, to nic de facto się w tym wniosku nie zmienia i jest on ważny aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Okazuje się, że jednak wnioski o wypłatę 500+ należy składać do ZUS każdego roku. Dlaczego? Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest prosta.

Zdjęcie Dlaczego trzeba znowu złożyć wniosek o 500 plus? ZUS odpowiada i poucza! #1

Wnioski co rok 

Według ZUS wnioski należy wypełniać co roku, ponieważ w tym czasie jeden z rodziców może podjąć pracę za granicą, stracić prawo do opieki nad danym dzieckiem lub w inny sposób złamać warunki otrzymywania tego świadczenia. W związku z tym wnioski o wypłatę 500+ muszą być składane przez rodziców dziecka co roku. 

WAŻNE:

PAMIĘTAJ, że wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. przeba złożyć do 31 maja 2022.

Pouczenie a odpowiedź z ZUS

Podczas wypełniania wniosku rodzic musi jednak zapoznać się z pouczeniem, które brzmi: „Jeżeli po złożeniu wniosku (...) wystąpiły zmiany w informacjach, które zostały przekazane we wniosku lub dokumentach, należy o tym poinformować ZUS w terminie 7 dni (…)". Wynikałoby z tego, że gdyby zaistniały jakieś zmiany to należy tylko poinformować o tym ZUS, a nie co rok wypełniać wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społeczny inaczej jednak interpretuje ten zapis i każe rodzicom składać wnioski co roku.