Koniec z Izbą Dyscyplinarną! Czy Polska otrzyma unijne pieniądze?

Martyna

Prawo

27.05.2022 9:41

Koniec z Izbą Dyscyplinarną! Czy Polska otrzyma unijne pieniądze?

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej, została uchwalona przez Sejm. Była zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zmiany mają dać każdemu obywatelowi m. in. prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Co jeszcze się zmieni?

Po co reforma Sądu Najwyższego?

Konieczność zmian w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego związana była z wymaganiami Komisji Europejskiej wobec Polski.

Okazuje się, że Komisja Europejska nie podpisała nadal Krajowego Planu Odbudowy polskiego rządu. Dokument opisuje sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Złożony został pół roku temu.

Ursula von der Leyen poinformowała, że nie zatwierdzi dokumentów, dopóki Polska nie wprowadzi reformy wymiaru sprawiedliwości.

Prościej mówiąc likwidacja Izby Dyscyplinarnej ma odblokować unijne fundusze dla Polski.

 

Zdjęcie Koniec z Izbą Dyscyplinarną! Czy Polska otrzyma unijne pieniądze? #1

Nowelizacja ustawy przegłosowana – trafi do Senatu

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym była inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Za ustawą głosowało 231 parlamentarzystów. Przeciw było 208 posłów, a 13 osób wstrzymało się od głosu. Ustawa została przegłosowana w Sejmie. Teraz trafi do Senatu.

Okazuje się, że premier Mateusz Morawiecki prawdopodobnie wyszedł z Sali, gdyż nie zagłosował za, przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Informację taką przekazał dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski.

 

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym – co zakłada?

 

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Głównym założeniem nowelizacji tej ustawy jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W rozumieniu prawa i opinii prawników i ekspertów nie jest ona sądem. Sędziowie, którzy są obecnie aktywni w Izbie Dyscyplinarnej, mają odejść do innej izby lub w stan spoczynku.

Przypomnijmy, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej była jednym z głównych warunków Komisji Europejskiej do odblokowania środków z KPO.

 

Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Ponadto w Sądzie Najwyższym ma działać Izba Odpowiedzialności Zawodowej, w której zasiadać będzie 11 sędziów podczas pięcioletniej kadencji. Do jej składu wylosowanych ma zostać 33 sędziów Sądu Najwyższego, z których prezydent wskaże 11 członków nowej Izby.

Test bezstronności i niezawisłości sędziego

Kolejnym założeniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest "test bezstronności i niezawisłości sędziego". Da on możliwość rozpatrywania sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. W razie wątpliwości wniosek o przeprowadzenie testu będzie mógł być złożony przez obie strony postępowania.

Strony procesów będą mogły każdemu sędziemu sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych i sędziów SN postawić zarzut stronniczości, który ich zdaniem może wpłynąć na treść dotyczącego ich orzeczenia.

 

Zdjęcie Koniec z Izbą Dyscyplinarną! Czy Polska otrzyma unijne pieniądze? #2