Wjedziesz do lasu - zostaniesz ukarany grzywną. Ile wynosi mandat?

Martyna

Prawo

23.05.2022 11:17

Wjedziesz do lasu - zostaniesz ukarany grzywną. Ile wynosi mandat?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż za jazdę po lesie można zostać ukaranym karą grzywny. Dotyczy to także osób poruszających się na quadach, co jest praktykowane przez wielu kierowców. Szczegóły zawarte są w art. 161 ustawy Kodeksu Wykroczeń. Ile wynosi mandat za łamanie zakazu poruszania się po lesie pojazdami silnikowymi? Okazuje się, że dość sporo. 

 

Zakaz wjazdu do lasu

Na wstępie przypomnijmy, że w Polsce obowiązuje zakaz poruszania się po lesie pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami. Mówi o tym rozdział 5. Ustawy o Lasach.

Cytujemy jego treść:

„Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”.

Na stronie internetowej Lasów Państwowych znajdziemy informacje, że "na drogach leśnych NIE MUSZĄ być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach”.

Dodajmy, że zakaz wjazdu obowiązuje cały rok – nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

 

Zdjęcie Wjedziesz do lasu - zostaniesz ukarany grzywną. Ile wynosi mandat? #1

Ile wynosi mandat za jazdę po lesie?

Łamanie zakazu poruszania się po lesie  pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi lub motorowerami zagrożone jest karą grzywny wynoszącą 500 złotych.

Podstawą do ukarania kierowcy mandatem jest art. 161 ustawy Kodeks Wykroczeń.

Okazuje się jednak, że sprawa może zostać skierowana przez straż leśną do sądu. Wówczas grzywna może ulec znacznemu podwyższeniu gdyż, nowy taryfikator przewiduje grzywny wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Dodajmy, że zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, na terenie lasu lub parku narodowego polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze może wydawać strażnik leśny lub funkcjonariusz straży parku.

Funkcjonariusze Ci mają prawo do legitymowania osób i nakładania mandatów za wjazd do lasu czy jego niszczenie.

W ostatnim czasie mężczyzna poruszający się po lesie quadem bez wymaganych uprawnień został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych (art. 156 ustawy Kodeks Wykroczeń). Sytuacja miała miejsce w leśnictwie Mechowo. 

Kto i w jakim przypadku może wjechać do lasu?

Wjazd do lasu jest możliwy tylko, gdy droga została udostępniona dla zmotoryzowanych.

Poruszanie się pojazdem silnikowym i zaprzęgiem konnym po lesie dopuszczalne jest tylko drogami publicznymi (rozdział 5. Ustawy o lasach).

Informacje o publicznych drogach na terenie lasów znajdziemy w nadleśnictwie w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej.

Leśna droga musi być w wyraźny sposób oznakowana i oddana do użytku. Świadczyć może o tym tablica z napisem „Droga udostępniona dla ruchu kołowego”.

Na drogę leśną wjechać możemy tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch. Jest to sytuacja, gdy wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego, czy parkingu leśnego.

Do lasu mogą wjeżdżać np. pojazdy transportujące drewno, które są do tego upoważnione.

 

Zdjęcie Wjedziesz do lasu - zostaniesz ukarany grzywną. Ile wynosi mandat? #2

Co z parkowaniem w lesie?

Parkowanie w lesie powinno odbywać się w wyznaczonych miejscach.

Na stronie www.lasy.gov.pl znajdziemy sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów

Za parkowanie poza wyznaczonym miejscami można otrzymać mandat – tak jak w przypadku wjazdu do lasu.

Nie powinniśmy parkować przy drodze, gdyż samochód może ograniczać drożność drogi przeciwpożarowej czy gospodarczej.

Samochód nie może być także parkowany poza drogą leśną z uwagi na ryzyko uszkodzenia roślin i ryzyko pożaru podczas okresu suszy.