Nowy nabór do wojska. Ile można zarobić podczas służby wojskowej?

Katarzyna
Newsy
21.05.2022 18:05
Nowy nabór do wojska. Ile można zarobić podczas służby wojskowej?

Rusza nabór do nowej służby wojskowej, a dokładniej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ile będzie można w niej zarobić?

Nowy rodzaj służby wojskowej 

Już 21 maja rusza nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jest to nowy rodzaj służby, który został powołany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku z tym w całej Polsce zorganizowano aż 32 pikniki wojskowe, podczas których można było zgłosić swoją kandydaturę. Będzie można to zrobić również w punktach rekrutacyjnych oraz przez portale rekrutacyjne.

Odpowiednie papiery 

Podczas zorganizowanych pikników osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju służby, ile trwa, jakie są w niej zarobki oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby się do niej dostać. Podczas pikników można było od razu wypełnić odpowiednie papiery oraz złożyć wniosek z prośbą o przyjęcie.

Wymagane dokumenty 

Kandydaci, którzy są chętni do rozpoczęcia służby w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, muszą wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego:

- kopię dokumentu tożsamości;

- kopię dokumentu, który potwierdza posiadane wykształcenie;

- kopie certyfikatów językowych,

- kopię świadectw ukończenia szkół czy kursów,

- kopie zaświadczeń o prawie do wykonywania zawodu,

- kopie dokumentu prawa jazdy.

Zdjęcie Nowy nabór do wojska. Ile można zarobić podczas służby wojskowej? #1

Pięć rodzajów służby

Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, osoby chętne do wstąpienia do służby mają do wyboru 5 ich rodzajów:

- zawodową służbę wojskową,

- terytorialną służbę wojskową,

- dobrowolną zasadniczą służbę wojskową,

- aktywną służbę w rezerwie,

- pasywną służbę w rezerwie.

Dwa etapy służby

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa dzieli się na dwa etapy. W pierwszym z nich osoby chętne przechodzą 28-dniowe szkolenie, które kończy się przysięgą. Następnie rozpoczyna się 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej. W tym czasie kandydat może liczyć na wynagrodzenia w kwocie 4560 zł brutto miesięcznie oraz inne dodatkowe świadczenia.

Zdjęcie Nowy nabór do wojska. Ile można zarobić podczas służby wojskowej? #2

Dodatkowe świadczenia 

Podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat ma prawo do urlopu wypoczynkowego oraz może się ubiegać do wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Co więcej na czas odbywania służby kandydat będzie miał zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz otrzyma mundur i ekwipunek jak również ubezpieczenie. Czas ten będzie się również liczył do okresu zatrudnienia, a szkolenie można przerwać w dobrowolnym wybranym przez siebie momencie.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną