Kto może liczyć na mieszkanie bez wkładu własnego?

Katarzyna

Prawo

20.05.2022 22:40

Kto może liczyć na mieszkanie bez wkładu własnego?

Rząd chce pomagać młodym rodzicom poprzez oferowanie im mieszkań bez wkładu własnego. Kto może się o nie starać? Sprawdzamy!

Rynek nieruchomości

Obecnie na rynku nieruchomości mamy spory wzrost cen mieszkań, co powoduje, że młode osoby nie zawsze stać na zakup mieszkania. Wzrost stóp procentowych również utrudnia obecnie pozyskanie kredytu na nowe mieszkanie. Państwo chcą pomóc młodym rodzicom, oferuje wparcie w postaci wkładu własnego do kredytów.

Zdjęcie Kto może liczyć na mieszkanie bez wkładu własnego? Sprawdzamy! #1

Nowy program 

Głównym założeniem programu kredytowego jest wsparcie osób, które mają pieniądze na spłatę kredytu i wykazują zdolność kredytową, jednak nie są w stanie zebrać wystarczającej kwoty na wkład własny, aby otrzymać kredyt w banku. Już w maju ma wejść w życie program o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, którego zapis został zawarty w Polskim Ładzie. Dzięki temu młodym ludziom łatwiej będzie otrzymać wsparcie na własne „M”.

"Mieszkanie bez wkładu"

Program „Mieszkanie bez wkładu” nie ma rygorystycznych przepisów ani szeregu warunków, które trzeba spełnić. Najważniejszym kryterium jest brak posiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warunek ten może jednak ulec zmianie, jeśli rodzina jest wielodzietna, wtedy kredytobiorca może posiadać lokal, ale o nie większym metrażu niż ten zapisany w ustawie. Co więcej, program nie zakład żadnych wytycznych co do wieku czy stanu cywilnego osoby zainteresowanej.

Przeznaczenie kredytu 

Według ustawy otrzymany kredyt wcale nie musi zostać przeznaczony tylko na zakup mieszkania. Pieniądze z niego można przeznaczyć również na:

- koszty związane z budową domu jednorodzinnego, jego wykończeniem lub nabyciem prawa do niego,

- zakup na własność gruntu lub jego części, na której będzie postawiony dom,

- wkład budowlany.

Gwarantowany wkład do spłaty 

Dofinansowanie w ramach „Mieszkania bez wkładu” nie jest bez zwrotnym wkładem do kredytu, które gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, pomimo że krąży takie przekonanie. Kredytobiorcy będą musieli spłacić tę kwotę zgodnie z zawartą umową. Projekt ten ma na celu zapewnienie potrzebnej kwoty do wymaganego wkładu własnego w przypadku gdy kredytobiorca spełnia pozostałe warunki d otrzymania kredytu i jest w stanie spłacać później jego raty.

Maksymalna wysokość gwarancji 

Wysokość gwarancji, jaka może być udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, również jest zawarte w ustawie. Kwota ta nie może być niższa niż 10% kwoty wydatków, jakie mają zostać poczynione na zakup mieszkania czy wybudowania domu. Ustalona została również górna granica, która wynosi 20% owych wydatków. Określona została również wielkość kwotowa gwarancji, gdzie kredytobiorca nie może otrzymać więcej niż 100 tys. zł, a cały kredyt nie może zostać rozłożony na krócej niż 15 lat. Ustawa mówi również, że wystąpi też jednorazowa opłata prowizyjna, która wynosi 1% udzielonej gwarancji.

Zdjęcie Kto może liczyć na mieszkanie bez wkładu własnego? Sprawdzamy! #2

Możliwość częściowej spłaty 

Program przewiduje również możliwość częściowej spłaty kredytu, ale należy wtedy spełnić pewne warunki, a mianowicie:

- kredytobiorca wraz z resztą rodziny nie posiadają prawa własności do innego lokalu,-

w trakcie spłaty kredytu rodzina kredytobiorcy powiększy się o drugie lub kolejne dziecko,

- kredytobiorca musi mieszkać w Polsce,

- kredytobiorca sam wcześniej nie wypowie zawartej wcześniej umowy kredytowej.

Spłata rodzinna 

Według ustawy kredytobiorca, który spełni powyższe warunki, będzie mógł starać się o częściową spłatę kredytu w wysokości 20 tys. zł, jeśli rodzina powiększy się o drugie dziecko. Jeśli powiększy się o kolejne trzy lub więcej, wtedy spłacona może zostać kwota nawet 60 tys. zł. Rodziny więc, które mają jedno dziecko, nie będą mogły ubiegać się o rodzinną spłatę.

Inne warunki określone w ustawie

Otrzymanie wysokości kwoty wsparcia jest również uzależnione od wyjściowej ceny lokalu mieszkalnego oraz tego czy będzie się ona mieścić w zapisanych w ustawie limitach. Może dojść do sytuacji, że nie wszystkie oferty proponowane przez deweloperów czy sprzedawców indywidualnych będą spełniać wymogi zawarte w ustawie. Ustawa wejdzie w życie 27 maja, jednak nie wiadomo jeszcze, które banki będą udzielać kredytów mieszkaniowych oraz czy nie będzie dodatkowych warunków do spełnienia przez kredytobiorców.