Czy można zdać z jedynką na koniec roku do następnej klasy?

Martyna

Prawo

20.05.2022 11:52

Czy można zdać z jedynką na koniec roku do następnej klasy?

Koniec roku szkolnego i wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Dla niektórych jest to ostatnia prosta na poprawę końcowych ocen. Uczniowie, którym zagraża ocena niedostateczna czują niepokój w związku z niewiadomą dotyczącą dalszej edukacji. Czy można zdać do następnej klasy z jedynką?

 

Oceny proponowane i oceny końcowe

Odpowiednio wcześnie każda ze szkól wystawia tzw. zagrożenia (oceny proponowane). O sytuacji musi być poinformowany uczeń i rodzic. Jest to informacja, która ma zmotywować ucznia do poprawy oceny.

Wystawienie oceny niedostatecznej na koniec roku nie oznacza, że oceny nie można poprawić.

Istnieje bowiem możliwość poprawienia maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych w ciągu roku szkolnego. Konieczne jest napisanie egzaminu poprawkowego pod nadzorem specjalnej komisji, który obejmuje materiał z całego roku szkolnego z danego przedmiotu. 

Na świadectwie można mieć ze wszystkich przedmiotów jedynki, ale wtedy nie ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Okazuje się, że po otrzymaniu ocen niedostatecznych z trzech lub więcej przedmiotów szkoła zamyka możliwość zdawania egzaminu poprawkowego.

 

Zdjęcie Czy można zdać z jedynką na koniec roku do następnej klasy? #1

Z jedynką do następnej klasy?!

Wiele osób zastanawia się, że można zdać z jedynką do następnej klasy. Odpowiedź może być zaskoczeniem, gdyż okazuje się, że TAK.

Warto podkreślić, że jest to możliwe nawet w przypadku niezdanego egzaminu poprawkowego. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji mówi o tym, że ucznia można warunkowo przepuścić do następnej klasy, nawet jeśli nie zaliczył egzaminu poprawkowego.

Prawo to zawarte jest w art. 44M ust. 6 Ustawy o Systemie Oświaty.

Każdy uczeń maksymalnie raz w ciągu danego etapu edukacji może skorzystać z tzw. zaliczenia warunkowego.

Warunkiem jest otrzymanie zgody Rady Pedagogicznej.

Ponadto zachodzi konieczność kontynuowania danego przedmiotu w kolejnej klasie w celu nadrobienia zaległości.

Ważne!

Należy dodać, że nie ma możliwości warunkowego zdania szkoły. Istnieje jedynie warunkowe zdanie do następnej klasy.

 

Podsumowując…

Uczeń ma możliwość napisania egzaminu poprawkowego z maksymalnie dwóch przedmiotów, ale jego niezaliczenie jest równoznaczne z jedynką na świadectwie końcowym.

Istnieje jednak możliwość otrzymania promocji do następnej klasy z oceną niedostateczną.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia i udanych wakacji!

Zdjęcie Czy można zdać z jedynką na koniec roku do następnej klasy? #2