Brak prawa jazdy przez soczewki?

Katarzyna
Prawo
03.05.2022 18:42
Brak prawa jazdy przez soczewki?

Kodeks drogowy nie rozróżnia czy kierowca nosi okulary, czy ma ubrane soczewki. Okazuje się, jednak, że jedno błędne oznaczenie w dokumentach możne narazić kierowcę na mandat.

Zdjęcie Brak prawa jazdy przez soczewki? #1

Prawo jazdy 

Na każdym dokumencie prawa jazdy są napisane kody liczbowe, które oznaczają pewne wytyczne danego kierowcy. Kody te mogą przyczynić się do otrzymania mandatu podczas kontroli drogowej czy kolizji. W tym kodzie zapisane jest również to czy kierowca jeździ w okularach, ma soczewki, czy w ogóle ich nie potrzebuje. Okazuje się, że jeśli w zapisanym kodzie a w stanie faktycznym będzie różnica, to kierowca może otrzymać mandat, ponieważ policja może to „podciągnąć” pod prowadzenie samochodu bez uprawnień.

Badania lekarskie 

Przed wydaniem prawa jazdy przyszłemu kierowcy musi on pójść do lekarza, gdzie stwierdzane jest, czy kierowca do jazdy potrzebuje okularów, czy soczewek. Lekarz stwierdza wtedy wadę wzroku i w dokumencie wpisuje odpowiedni kod cyfrowy. W prawie jazdy widnieje on na odwrocie w rubryce numer 12. Jeśli rubryka ta jest natomiast pusta, to oznacza to, że kierowca nie posiada wad wzroku i może jeździć samochodem bez okularów czy soczewek.

Wada wzroku kierowcy 

W przypadku, gdy wada wzroku występuje, wtedy kierowcy przypisuje się odpowiedni kod. Aby go rozszyfrować, należy odnieść się do załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Z tego dokumentu można się dowiedzieć, że kod 01 oznacza, że kierowca ma wadę wzroku, którą należy korygować. Zapis ten jednak nie określa czy kierowca powinien nosić soczewki, czy okulary.

Typy wad wzroku

Dalsza część tego kodu informuje już dokładnie, o jaki typ ochrony wzroku chodzi. Prawo przewiduje w tym temacie pięć przypadków:

1) 01.01 – okulary,

2) 01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),

3) 01.05 – przepaska na oko,

4) 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe,

5) 01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Może więc okazać się, że do prowadzenia samochodu kierowca zobligowany jest nosić okulary. W tym wypadku nie można ich zastąpić soczewkami.

Zdjęcie Brak prawa jazdy przez soczewki? #2

Kara za przewinienie 

Jeśli więc policjant zatrzyma kierowcę, który zamiast okularów ma soczewki, wtedy może zinterpretować to jako prowadzenie samochodu bez uprawnień i wystawić kierowcy mandat. Według starego taryfikatora karą za takie przewinienie był mandat w wysokości 500 zł. Od grudnia zeszłego roku wysokość kar jednak wzrosła, a w tym konkretnym przypadku jest to aż 3 krotny wzrost. Według obecnych przepisów "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych".

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną