Czy wszyscy muszą złożyć PIT? Kto jest z tego zwolniony?

Martyna

Podatki

29.04.2022 10:43

Czy wszyscy muszą złożyć PIT? Kto jest z tego zwolniony?

Wielkimi krokami zbliża się koniec terminu składania deklaracji podatkowych za rok 2021. W tym roku podatnicy mają o dwa dni więcej na przesłanie dokumentów. Czy wszyscy podatnicy muszą złożyć PIT? Kto jest zwolniony z rozliczania? Co obejmuje lista zwolnień?

Przypomnijmy, że rozliczeń dokonuje się do końca kwietnia. W bieżącym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, więc podatnicy mogą złożyć PIT do 2 maja (poniedziałek).

Rozliczenia można dokonać w tradycyjny sposób, wykorzystując papierowe druki lub używając komercyjnych programów do rozliczeń PIT. Dostępna jest także rządowa usługa Twój e-PIT.

O tym, jak rozliczyć się online pisaliśmy dla Was TUTAJ.

Zdjęcie Czy wszyscy podatnicy muszą złożyć PIT? Kto jest z tego zwolniony? #1

 

Co jest zwolnione z rozliczania PIT?

Na wstępie warto podkreślić, że deklaracji nie składa się w przypadku przychodów zwolnionych z opodatkowania. Lista takich zwolnień jest obszerna.

Są to m. in.:

  • Zasiłki z tytułu urodzenia dziecka;
  • Dofinansowania do opłatyza pobyt dziecka w żłobku;
  • Świadczenia rodzinne (np. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy);
  • Nagrody z loterii pieniężnych;
  • Nagrody z loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych i loterii fantowych;
  • Niektóre nagrody z gier liczbowych;
  • Zasiłki pogrzebowe;
  • Niektóre stypendia i świadczenia wypłacane przez uczelnie wyższe;
  • Odprawy pośmiertne.

 

Osoby przed 26. rokiem życia nie muszą składać deklaracji PIT?

Okazuje się, że osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i ich przychody podchodzą wyłącznie z umowy o pracę, z umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie) czy z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego – są zwolnione z obowiązku składania deklaracji podatkowej PIT.

Jest to jednak uzależnione od tego, jakie dochody zostały uzyskały w danym okresie. Tzw. „Ulga dla młodych” obejmuje ona pewne limity. Są to:

  • Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 złotych.

 

Co w przypadku zerowego PIT-u?

Obowiązku składania deklaracji podatkowej 2021 nie mają osoby, które w poprzednim roku nie osiągnęły żadnych przychodów. Mogą być to następujące sytuacje: studenci na utrzymaniu rodziców, osoby niepracujące, które pozostają na utrzymaniu współmałżonka.

Oczywiście zeznanie podatkowe  (PIT 0) można złożyć, aby uzyskać z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o braku dochodów.

Zdjęcie Czy wszyscy podatnicy muszą złożyć PIT? Kto jest z tego zwolniony? #2