PIT 2021: Jak rozliczyć się online?

Martyna

Podatki

25.03.2022 9:42

PIT 2021: Jak rozliczyć się online?

Ruszyły rozliczenia PIT 2021. Można rozliczyć się w tradycyjny sposób, wykorzystując papierowe druki lub używając komercyjnych programów do rozliczeń PIT. Dostępna jest także rządowa usługa Twój e-PIT. Jak rozliczyć się online? Jakie terminy obowiązują?

 

Usługa Twój e-PIT

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełnia zeznanie roczne za podatnika w wersji elektronicznej, a następnie udostępnia je podatnikowi do wglądu, z możliwością uzupełnienia, zatwierdzenia lub odrzucenia.

Aby KAS wypełniła nasze elektroniczne zeznanie roczne, nie musimy składać żadnych wniosków.

Urząd Skarbowy przygotował dla podatników zeznania podatkowe, które dostępne są na Platformie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl

Do 2 maja 2022 r. podatnicy mogą zmodyfikować, zatwierdzić lub odrzucić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Przypomnijmy, że proces rozliczenia został zakończony 28 lutego dla podatników składających zeznanie PIT-28.

Podatnik będzie mógł uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Zwrot nadpłaty podatku potrwa do 45 dni, podczas gdy w przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

 

WAŻNE!

Jeżeli podatnik nie zmodyfikuje lub nie zatwierdzi zeznania PIT-37 lub PIT-38 do 2 maja, wówczas zostanie ono wysłane do urzędu skarbowego automatycznie.

Wyjątek stanowią formularze PIT-28 i PIT-36, które muszą zostać przez podatnika zaakceptowane.

 

 

Zdjęcie PIT 2021: Jak rozliczyć się online? #1

Kto może rozliczyć się w systemie Twój e-PIT?

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przedstawiło wykaz podatników, którzy mogą skorzystać z systemu Twój e-PIT. Rozliczenia online mogą dokonać:

  • podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37 i PIT-38;
  • osoby fizyczne, rozliczające się na formularzu PIT-28 i PIT-36, nieprowadzące działalności gospodarczej, ale składające takie zeznanie z powodu uzyskania przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

 

Jak się rozliczyć online?

Podatnicy mają 3 sposoby rozliczenia:

  1. Logowanie profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub e-dowodem;
  2. Za pomocą Aplikacji mObywatel;
  3. Z wykorzystaniem danych autoryzacyjnych tj. numer PESEL lub NIP. (Aby skorzystać z tej metody należy przygotować informację o kwocie przychodu z rozliczenia za 2020 rok, jedną z informacji z rozliczenia za 2021 oraz kwotę nadpłaty do zapłaty z rozliczenia za 2020 rok).

Po zalogowaniu podatnik uzyskuje dostęp do przygotowanego dla niego zeznania podatkowego. W przypadku jego zatwierdzenia można pobrać UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

W przypadku konieczności zapłaty podatku istnieje możliwość wykonania przelewu online. Należy wybrać usługę z opcją „Zapłać podatek”. Kwota wpłacana jest na indywidualny mikrorachunek podatkowy. 

Zdjęcie PIT 2021: Jak rozliczyć się online? #2