Czy można odwołać darowiznę z powodu zdrady?

Patrycja
Newsy
08.04.2022 14:40
Czy można odwołać darowiznę z powodu zdrady?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w ściśle określonych przypadkach, darowiznę można odwołać. Czy niewierność męża lub żony to dostateczny powód? Sprawdź, jak to wygląda w praktyce!

Czy można odwołać darowiznę dla niewiernego współmałżonka?

Nie każdy jest świadom tego, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w określonych sytuacjach możliwe jest odwołanie darowizny zarówno niewykonanej, jak i wykonanej. Jedną z przesłanek jej odwołania, jest rażąca niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy. Czy zatem zdrada żony lub męża może być dostatecznym powodem takiego działania?

Zdjęcie Czy można odwołać darowiznę z powodu zdrady? #1

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Choć odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności jest możliwe, to pojęcie to wciąż nie zostało uregulowane w przepisach. Oznacza to, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce.

Co to oznacza w praktyce?

Podejście sądów, jeśli chodzi o sprawy odwołania darowizny ze zdradą w tle, nie jest jednolite.

I tak na przykład: Sąd Apelacyjny w Lublinie, w wyroku z dnia 8 listopada 2021 r., uznał, że „okoliczność naruszenia reguły wierności, przy istniejących więzach partnerskich, zazwyczaj stanowi przejaw rażącej niewdzięczności”.

Jednak już Sąd Najwyższy nie podziela tej interpretacji. Gdy w wyroku z dnia 30 października 2019 r rozstrzygał o niewdzięczności względem teściów, uznał, że zdrada małżonka nie jest rażącą niewdzięcznością względem nich.

Zdrada a odwołanie darowizny

Zdradzony małżonek może spróbować odwołać darowiznę. Następuje to przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

Czy odwołanie darowizny ze względu na zdradę jest w ogóle możliwe? Jak wyjaśniono wyżej, wszystko zależy od okoliczności, w tym samego zaistnienia zdrady oraz wcześniejszego pożycia małżeńskiego. Znaczenie ma fakt, czy darowizna została wykonana na rzecz małżonka, który dopuścił się zdrady, czy przez teściów na rzecz synowej lub zięcia.

Kiedy nie można odwołać darowizny?

Darowizny nie można odwołać także w niektórych przypadkach:

  • nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego
  • nie można jej odwołać, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną