Otrzymanie świadczenia wynikającego z ubezpieczenia NNW dziecka krok po kroku

Ewelina
Dom
25.06.2021 12:42
Otrzymanie świadczenia wynikającego z ubezpieczenia NNW dziecka krok po kroku

Większość rodziców wykupuje swoim dzieciom ubezpieczenie NNW. Co zrobić, gdy wydarzy się coś złego? Jak zgłosić wypadek do ubezpieczyciela? Jak otrzymać świadczenie i pomoc?

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – jest dobrowolne i obowiązuje przez rok. Obejmuje nieszczęśliwe wypadki, najczęściej w kraju i za granicą i umożliwia ubezpieczonym wypłatę świadczenia w razie urazu. Jak otrzymać pieniądze? Cała procedura otrzymania świadczenia wynikającego z ubezpieczenia NNW dziecka zaczyna się od zgłoszenia wypadku. 

Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi

Jak zgłosić wypadek do ubezpieczyciela? Jest kilka możliwości zgłoszenia wypadku do ubezpieczyciela. Można skontaktować się telefonicznie z centrum pomocy i opisać jak doszło do nieszczęśliwego wypadku. Inne opcje to: wysłanie e-maila, skorzystanie z formularza internetowego, czatu wideo, spotkanie z agentem czy zgłoszenie zdarzenia w oddziale ubezpieczyciela. 

Jeśli dziecko jest ubezpieczone grupowo w szkole, to należy skontaktować się z osobą, która się tym zajmuje. 

Zdjęcie Otrzymanie świadczenia wynikającego z ubezpieczenia NNW dziecka krok po kroku #1

Organizacja leczenia

Jak wygląda organizacja leczenia? Ubezpieczyciel pomoże w umówieniu wizyty lekarskiej, badań diagnostycznych, zabiegu czy rehabilitacji na podstawie dostarczonej do centrum pomocy dokumentacji medycznej i zaleceń od lekarza prowadzącego. 

Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia jest niezbędna do skorzystania z polisy. Potrzebne będą: karta wypisu ze szpitala, wydruki badań (USG, krwi itp.), zdjęcia rentgenowskie, skierowanie na rehabilitację itd. oraz krótki opis zdarzenia. Warto dołączyć także inne posiadane dokumenty istotne dla sprawy, jak np. zeznania świadków czy protokół policji. Ubezpieczyciel może wysłać zaproszenie na badanie w celu oceny stanu zdrowia ubezpieczonego. 

Leczenie i rehabilitacja

Ubezpieczyciel pomaga w organizacji całego procesu leczenia. Podczas powrotu do zdrowia dziecko może często także skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci prywatnych korepetycji lub opieki, jeśli jest niepełnoletnie. 

Zdjęcie Otrzymanie świadczenia wynikającego z ubezpieczenia NNW dziecka krok po kroku #2

Świadczenie

Wysokość świadczenia zależy od wartości polisy, czyli sumy ubezpieczenia – jest to kwota, na jaką została zawarta umowa z ubezpieczycielem. A także od rodzaju i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu, którego doznało dziecko. Jest on określany procentowo przez lekarza z komisji orzeczniczej. Np. jeśli uszczerbek wynosi 10%, otrzyma się 10% wartości polisy. 

Dodatkowe korzyści

W przypadku oferty PKO BP każde dziecko otrzymuje bon podarunkowy na kwotę 200 zł w celu umilenia powrotu do zdrowia. Jeśli rodzic opłaca dodatkową składkę, to nastąpi także wypłata świadczenia w wysokości 500 zł z tytułu urazu. 

Więcej informacji na temat ubezpieczenia NNW dziecka można znaleźć na stronie: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-nnw-dzieci-i-mlodziezy/pko-ubezpieczenie-dziecka/.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną