Śledź z cebulką w oleju

Śledź z cebulką w oleju
 http://kulinarnesos.com.pl/sledz-w-oleju/