10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły


          10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły
17Sie

Do rozpoczęcia roku szkolnego zostały niecałe dwa tygodnie. Od 1 września uczniowie wracają do szkół, jednak w związku z pandemią koronawirusa, ten rok będzie wyglądał zupełnie inaczej, niż dotychczas… Dowiedz się, jakie zmiany nastąpią w nadchodzącym roku szkolnym. Do jakich zasad, będą musieli stosować się uczniowie, po powrocie do szkoły?

Zdjęcie 10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły #1

Powrót dzieci do szkół

Według Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, pozwala na powrót dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół w większości placówek w Polsce. Jedynie placówki w powiatach z żółtych i czerwonych stref, mogą zostać objęte dodatkowymi obostrzeniami. W pozostałych regionach nastąpi powrót do tradycyjnego, stacjonarnego nauczania.

Zdjęcie 10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły #2

Obostrzenia w powiatach żółtych i czerwonych

Powiaty żółte i czerwone obejmują obecnie 18 regionów. W strefach czerwonych uczniowie nie mogą gromadzić się powyżej 50 osób, nie będą odbywały się wycieczki ani imprezy szkolne. W strefach żółtych, uczniowie nie będą mogli gromadzić się powyżej 100 osób, ale wycieczki będą dozwolone.

Zdjęcie 10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły #3

Zasady bezpieczeństwa w szkołach

Poniżej przedstawiamy 10 zasad, których muszą przestrzegać uczniowie po powrocie do szkoły we wrześniu:

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu
 2. Często myj ręce
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw
 9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach

Zdjęcie 10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły #4

Trzy formy kształcenia

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, dyrektorzy placówek, za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będą mogli zawiesić stacjonarne działanie szkół. Będą mogli zastosować inne metody kształcenia: hybrydową, mieszaną formę kształcenia lub kształcenie zdalne.

następna inspiracja
Zobacz również:
następna inspiracja