10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły

10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły

Do rozpoczęcia roku szkolnego zostały niecałe dwa tygodnie. Od 1 września uczniowie wracają do szkół, jednak w związku z pandemią koronawirusa, ten rok będzie wyglądał zupełnie inaczej, niż dotychczas… Dowiedz się, jakie zmiany nastąpią w nadchodzącym roku szkolnym. Do jakich zasad, będą musieli stosować się uczniowie, po powrocie do szkoły?

Zdjęcie 10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły #1

Powrót dzieci do szkół

Według Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, pozwala na powrót dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół w większości placówek w Polsce. Jedynie placówki w powiatach z żółtych i czerwonych stref, mogą zostać objęte dodatkowymi obostrzeniami. W pozostałych regionach nastąpi powrót do tradycyjnego, stacjonarnego nauczania.

Zdjęcie 10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły #2

Obostrzenia w powiatach żółtych i czerwonych

Powiaty żółte i czerwone obejmują obecnie 18 regionów. W strefach czerwonych uczniowie nie mogą gromadzić się powyżej 50 osób, nie będą odbywały się wycieczki ani imprezy szkolne. W strefach żółtych, uczniowie nie będą mogli gromadzić się powyżej 100 osób, ale wycieczki będą dozwolone.

Zdjęcie 10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły #3

Zasady bezpieczeństwa w szkołach

Poniżej przedstawiamy 10 zasad, których muszą przestrzegać uczniowie po powrocie do szkoły we wrześniu:

  1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu
  2. Często myj ręce
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
  5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
  6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
  7. Spożywaj swoje jedzenie i picie
  8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw
  9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
  10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach

Zdjęcie 10 zasad, do których muszą stosować się uczniowie po powrocie do szkoły #4

Trzy formy kształcenia

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, dyrektorzy placówek, za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będą mogli zawiesić stacjonarne działanie szkół. Będą mogli zastosować inne metody kształcenia: hybrydową, mieszaną formę kształcenia lub kształcenie zdalne.

Patrycja

Polecane