Wzrost przypadków przemocy domowej w czasie izolacji

Patrycja
Newsy
20.04.2020 13:17
Wzrost przypadków przemocy domowej w czasie izolacji

Kwarantanna to czas, który rodziny spędzają razem w domach, niestety niejednokrotnie ofiary przebywają tam, wraz ze swoimi oprawcami. Osoby doświadczające przemocy domowej, obecnie narażone są na szczególne niebezpieczeństwo, ze względu na izolację i wytyczne związane z pandemią koronawirusa.

Zdjęcie Wzrost przypadków przemocy domowej w czasie izolacji #1

Wzrost przemocy domowej w wielu krajach

Statystyki pokazują, że w wielu państwach, doszło do drastycznego wzrostu fali przemocy domowej, w czasie przymusowej izolacji. Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, a także Chiny, Australia i Nowa Zelandia, w ostatnich tygodniach, odnotowały gwałtowny wzrost zgłoszeń, dotyczących przypadków przemocy.

Przemoc domowa w czasie epidemii

W obecnych warunkach, gdy ludzie zmuszeni są do pozostawania w domach, pracy i nauki zdalnej oraz izolowania się od innych, sytuacja rodzin staje się niezwykle ciężka. Dodatkowo stres, niepokój i lęk przed zachorowaniem, czy utratą pracy, wzmagają negatywne emocje i rodzą dodatkowe napięcia oraz konflikty. Zdarza się, że rodziny doświadczające przemocy, aktualnie bywają pozostawiane same sobie…

Zdjęcie Wzrost przypadków przemocy domowej w czasie izolacji #2

Nie zamykaj oczu na krzywdę innych

Aktualnie w Polsce, kobiety i dzieci korzystają z telefonów zaufania, dwa razy częściej, niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Rzecznik Praw Obywatelskich rekomenduje monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodziło do przemocy domowej i udzielenie wszelkiej możliwej pomocy ofiarom. Także Policja apeluje, aby zwracać uwagę, na to, co dzieje się w naszym najbliższym sąsiedztwie, nie zamykać oczy na krzywdę innych i zgłaszać służbom wszystkie niepokojące sygnały. Organizacje pozarządowe prowadzą całodobowe telefony zaufania, grupy wsparcia i konsultacje telefoniczne z terapeutami i psychologami.

Przygotuj plan awaryjny

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z Centrum Praw Kobiet, Niebieską Linią IPZ i ekspertkami Fundacji Feminoteka, opracowały Plan Awaryjny dla ofiar przemocy domowej, by osoby jej doświadczające, wiedziały co robić, gdy zdarzy się coś złego. Na osobisty plan awaryjny składa się kilka kroków: obserwacja zachowania osoby agresywnej, nauczenie dzieci zadbania o bezpieczeństwo, znalezienie w domu bezpiecznego miejsca, przygotowanie się do ewentualnej ucieczki, poznanie sojuszników, do których można udać się po pomoc.

Zdjęcie Wzrost przypadków przemocy domowej w czasie izolacji #3

W tym trudnym czasie, pozostańmy wrażliwi na krzywdę innych i nie pozwólmy, by osoby narażone na przemoc domową, były pozostawione same sobie i pozbawione wsparcia.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną