Jak dostać 15 tys. zł na klimatyzację? Rządowe programy dofinansowania

Jak dostać 15 tys. zł na klimatyzację? Rządowe programy dofinansowania

Zapowiada się wyjątkowo gorące lato, więc warto rozważyć instalację klimatyzacji w domu. Rząd oferuje dotacje sięgające nawet 15 tys. złotych na montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Programy rządowe i warunki dotacji

Aby uzyskać dotację na montaż klimatyzacji, można skorzystać z trzech programów rządowych: "Czyste Powietrze", "Mój Prąd" oraz "Moje Ciepło". Warunkiem jest zamontowanie urządzenia klimatyzacyjnego, które nie tylko chłodzi, ale także grzeje powietrze.

Poziomy dotacji w programie "Czyste powietrze"

Program "Czyste Powietrze" oferuje różne poziomy dotacji w zależności od dochodów beneficjentów:

 • Podstawowy poziom dotacji: Osoby o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 135 tys. zł mogą otrzymać do 66 tys. zł dotacji. Na urządzenia klimatyzacyjne przewidziano kwotę 6000 zł lub zwrot 40% kosztów.

 • Podwyższony poziom dotacji: Dla gospodarstw, gdzie przeciętne miesięczne dochody wynoszą do 1894 zł na osobę w rodzinach wieloosobowych lub do 2651 zł w gospodarstwach jednoosobowych, przewidziano dotacje do 99 tys. zł. Na klimatyzację można otrzymać 9000 zł lub zwrot 70% kosztów.

 • Najwyższy poziom dotacji: Osoby z najniższymi dochodami, poniżej 1090 zł miesięcznie na osobę w rodzinach wieloosobowych lub 1526 zł w gospodarstwach jednoosobowych, mogą liczyć na dotacje do 135 tys. zł. Na klimatyzację przewidziano kwotę 15 000 zł lub 100% zwrotu kosztów.

Szczegóły programu "Mój prąd"

W ramach programu "Mój Prąd" można uzyskać dotację na pompę ciepła, która również działa jako klimatyzator (typ powietrze/powietrze). W poprzedniej edycji można było otrzymać 4400 zł lub 50% zwrotu kosztów, a dochody beneficjentów nie były brane pod uwagę. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie ma ruszyć wkrótce.

Dofinansowanie w ramach programu "Moje ciepło"

Program "Moje Ciepło" oferuje dotacje od 7 do 21 tys. zł lub 30% zwrotu kosztów na pompy ciepła, które pełnią także funkcję klimatyzatora. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny poziom dofinansowania wynosi 45% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci tego programu muszą najpierw sfinansować inwestycję, a dopiero potem mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Program jest dostępny dla właścicieli i współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych domów.

Ulgi podatkowe

Można również skorzystać z możliwości odliczenia od podatku kosztów związanych z klimatyzacją już zamontowaną w domu. Istnieją dwie opcje odliczenia:

 • Ulga rehabilitacyjna

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, które poniosły wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania codziennych czynności. W ramach tej ulgi można odliczyć koszty zakupu i montażu klimatyzacji, jeśli urządzenie ułatwia codzienne życie osoby z niepełnosprawnością.

 • Ulga termomodernizacyjna

Przeznaczona dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzili prace termomodernizacyjne w swoim domu. Klimatyzacja, która poprawia efektywność energetyczną budynku, kwalifikuje się do odliczenia w ramach tej ulgi.

Jak i gdzie składać wnioski?

Wnioski do programu "Czyste Powietrze" można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), w gminach mających porozumienie z WFOŚiGW oraz na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl.

Aby złożyć wniosek do programu "Mój Prąd", należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wnioski w formie papierowej nie będą akceptowane.

Nabór wniosków w ramach dotacji do programu "Moje ciepło" prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania środków, i odbywa się wyłącznie elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD") dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Kluczowe Punkty
 • Rząd oferuje dotacje na montaż klimatyzacji sięgające 15 tys. złotych.
 • Można skorzystać z programów: "Czyste Powietrze", "Mój Prąd" oraz "Moje Ciepło".
 • Warunkiem uzyskania dotacji jest montaż urządzenia klimatyzacyjnego z funkcją grzania.
 • Dotacje w programie "Czyste Powietrze" zależą od dochodów beneficjentów.
 • Program "Mój Prąd" oferuje dotacje na pompy ciepła działające jako klimatyzatory.
 • Program "Moje Ciepło" oferuje dotacje na pompy ciepła pełniące funkcję klimatyzatora.
 • Możliwe są również ulgi podatkowe na montaż klimatyzacji.
 • Wnioski można składać elektronicznie na odpowiednich stronach internetowych.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną