Nowy zasiłek 2 000 złotych! Łącznie kwota pomocy wzrośnie do 9 000 złotych!

Martyna P.
Biznes i finanse
08.07.2024 10:40
Nowy zasiłek 2 000 złotych! Łącznie kwota pomocy wzrośnie do 9 000 złotych!

Nowelizacja przepisów zakłada zmiany w zakresie zasiłku celowego. Po wdrożeniu zmian będzie mogło skorzystać z niego więcej osób.

Dodatkowy zasiłek 2000 złotych 

Przypomnijmy, że obecnie zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Można go otrzymać w przypadku szczególnych sytuacji życiowych i losowych. Pieniądze można przeznaczyć na pokrycie kosztów zakupu leków, opału, odzieży, remontu. 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy także na inne cele

Projekt nowelizacji ustawy w sprawie zasiłku pogrzebowego został przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Zakłada on wdrożenie zmian w zakresie zasiłku celowego, który przyznawany będzie na cele pogrzebowe. Jego wysokość ma wynieść 2 tysiące złotych.

Zasiłek te będzie przyznawany:

  • jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy lub,
  • jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu (i jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego) ale poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego koszty ( np. transport zwłok, czy dłuższe przechowywania ciała w chłodni).

W argumentacji projektu można przeczytać, że niekiedy powstają nietypowe, trudne do przewidzenia koszty pogrzebu, które są niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego i innych źródeł przysługujących w związku ze śmiercią zmarłego (np. ze środków na rachunku oszczędnościowym zmarłego, ubezpieczenia).

Zdjęcie Łącznie to aż 9 tysięcy złotych! Wchodzi dodatkowy zasiłek plus 2 tysiące złotych #1

Nie będzie kryterium dochodowego

Ważną informacją jest to, że przyznanie zasiłku celowego nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

Zasiłek nie będzie miał charakteru roszczeniowego – jego przyznanie będzie zależne od decyzji administracyjnej gminy.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zasiłek pogrzebowy w górę!

Zasiłek pogrzebowy, który od 2011 roku utrzymywał się na poziomie 4000 zł, zostanie podniesiony do 7000 zł. To wzrost o 75%, który ma na celu pomoc w pokryciu rosnących kosztów związanych z organizacją pogrzebów.

Decyzja ta była odpowiedzią na realia ekonomiczne, które w dużych miastach Polski spowodowały, że standardowe koszty pogrzebu wzrosły do kwoty 8-10 tys. zł. To także odpowiedź na potrzeby społeczne, zwłaszcza w kontekście różnic regionalnych w kosztach związanych z ostatnim pożegnaniem.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie mechanizmu corocznej waloryzacji tego świadczenia, które będzie dostosowywane każdego roku zgodnie z inflacją. Pierwsza taka aktualizacja kwoty zasiłku pogrzebowego planowana jest na marzec 2025 roku.

Kluczowe Punkty
  • Nowelizacja przepisów dotyczy zasiłku celowego.
  • Więcej osób będzie mogło skorzystać z zasiłku po zmianach.
  • Zasiłek celowy może być przyznany na cele pogrzebowe.
  • Kwota zasiłku celowego na cele pogrzebowe wyniesie 2000 zł.
  • Zasiłek celowy nie będzie uzależniony od kryterium dochodowego.
  • Zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony z 4000 zł do 7000 zł.
  • Wprowadzony zostanie mechanizm corocznej waloryzacji zasiłku pogrzebowego.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną