Rewolucja w programie nauczania w polskich szkołach! Lista zmian, które czekają na uczniów od września 2024

Ewelina
Dziecko
08.07.2024 9:34
Rewolucja w programie nauczania w polskich szkołach! Lista zmian, które czekają na uczniów od września 2024

Zbliżający się rok szkolny przynosi istotne zmiany w polskim systemie edukacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki, pod kierownictwem Barbary Nowackiej, przygotowało szereg modyfikacji, które wpłyną na nauczanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przyjrzyjmy się, jakie nowości czekają uczniów i nauczycieli od września.

Reformy wprowadzone przez Barbarę Nowacką

Nowa szefowa resortu edukacji, Barbara Nowacka, od początku swojego urzędowania wprowadza liczne zmiany. Zakaz zadawania prac domowych, z pewnymi wyjątkami, oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli to jedne z pierwszych decyzji mających na celu poprawę warunków nauczania i pracy w szkołach.

Modyfikacje w podstawie programowej

Od 1 września 2024 r. zacznie obowiązywać zaktualizowana podstawa programowa dla 18 przedmiotów. Oto kluczowe zmiany, które zostaną wprowadzone:

 • Wydłużenie okresu na testy sprawnościowe: Lekcje wychowania fizycznego będą mogły obejmować testy sprawnościowe do końca lutego.
 • Zmniejszenie nacisku na złożone zadania matematyczne: W programie nauczania matematyki ograniczono liczbę skomplikowanych zadań, a na lekcjach fizyki zrezygnowano z kilku bardziej złożonych pojęć.
 • Dodanie zasad udzielania pierwszej pomocy: Klasy I-III szkół podstawowych będą uczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach edukacji przyrodniczej.
 • Rezygnacja z odrębnej podstawy programowej dla języka niemieckiego: Język niemiecki, nauczany jako język mniejszości narodowej lub etnicznej, nie będzie miał już odrębnej podstawy programowej.
 • Zmiany w nauczaniu filozofii: Usunięto kilka zagadnień z zakresu filozofii, kładąc większy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy, a ograniczono odniesienia do współczesnych nauk przyrodniczych.
 • Aktualizacja listy lektur: Lista lektur obowiązkowych uległa zmianie. W szkołach podstawowych usunięto m.in. "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza, "Katarynkę" B. Prusa oraz "Żonę modną" I. Krasickiego. Natomiast "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza, "Syzyfowe prace" S. Żeromskiego i "Quo vadis" H. Sienkiewicza będą omawiane we fragmentach. W szkołach ponadpodstawowych z listy zniknęły "Romeo i Julia" W. Szekspira, "Konrad Wallenrod" A. Mickiewicza oraz "Kordian" J. Słowackiego, a fragmenty "Potopu" H. Sienkiewicza, "Chłopów" W. Reymonta i "Innego Świata" G. Herlinga-Grudzińskiego będą omawiane na lekcjach.

Nowe standardy higieny w szkolnych toaletach

Oprócz zmian w podstawie programowej, wprowadzone zostaną nowe standardy higieny w szkolnych toaletach. Obecne przepisy nakazują szkołom zapewnienie bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych. Od 11 lipca 2024 roku, nowe przepisy wprowadzą jeszcze wyższe standardy higieny w szkolnych toaletach.

Co znajdzie się w toaletach?

Ministerstwo Edukacji określiło nowe wytyczne, które wymagają, aby w każdej szkolnej toalecie były dostępne:

 • Mydło do rąk
 • Ręczniki papierowe lub suszarki do rąk
 • Papier toaletowy

Cel wprowadzonych zmian

Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie programu nauczania do współczesnych realiów oraz poprawa warunków higienicznych w szkołach. Zmniejszenie obciążenia uczniów, bardziej praktyczna edukacja i lepsze warunki pracy dla nauczycieli mają na celu zwiększenie efektywności kształcenia oraz przygotowanie młodzieży do wyzwań przyszłości.

Przyszłość polskiej edukacji

Przyszłość polskiego systemu edukacji wydaje się być bardziej elastyczna i praktyczna. Barbara Nowacka podkreśla, że kluczowe jest, aby nauka była przydatna w życiu codziennym, a szkoły były miejscem przyjaznym zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Nowe zmiany mają nie tylko poprawić wyniki edukacyjne, ale również zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką poprzez bardziej praktyczne podejście do kształcenia.

Kluczowe Punkty
 • Zakaz zadawania prac domowych, z pewnymi wyjątkami.
 • Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
 • Zaktualizowana podstawa programowa dla 18 przedmiotów od września 2024 r.
 • Nowe standardy higieny w szkolnych toaletach od lipca 2024 r.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną