Od września nowe zajęcia w szkołach! Obowiązkowa pierwsza pomoc dla dzieci!

Ewelina
Dziecko
03.07.2024 9:47
Od września nowe zajęcia w szkołach! Obowiązkowa pierwsza pomoc dla dzieci!

Od września 2024 roku, uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej będą uczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Każda szkoła podstawowa otrzyma specjalne materiały edukacyjne, w tym kolorowe książeczki oraz fantomy do praktycznej nauki. Nowy wymóg został dodany do podstawy programowej edukacji przyrodniczej dla klas I-III, aby już od najmłodszych lat dzieci mogły zdobywać te cenne umiejętności.

Pierwsza Pomoc na Każdym Etapie Edukacji

Nowa inicjatywa edukacyjna obejmuje również starsze klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe. Zajęcia z pierwszej pomocy będą realizowane w ramach godzin wychowawczych dla następujących klas:

  • IV-VII szkoły podstawowej,
  • II-IV liceum ogólnokształcącego,
  • II-V technikum,
  • II i III branżowej szkoły I stopnia.

Natomiast uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz I klasy szkół ponadpodstawowych będą poznawać zasady pierwszej pomocy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa.

Konferencja Prasowa: Oficjalne Ogłoszenie Programu

Minister Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej podkreśliła, jak ważne jest wprowadzenie edukacji z zakresu pierwszej pomocy na każdym etapie kształcenia. "Każdy uczeń od 1 września będzie poznawał zasady pierwszej pomocy. Każda osoba może uratować życie" – powiedziała minister Nowacka. W konferencji uczestniczył również Prezes Zarządu Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak, który wyraził pełne poparcie dla inicjatywy.

Szkolenie Nauczycieli przez WOŚP

Wiceminister Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę na znaczenie wczesnej edukacji w zakresie pierwszej pomocy. Podkreśliła, że nauczyciele przeszkoleni przez WOŚP przekażą tę wiedzę swoim uczniom. "To bardzo ważne, by młodzi ludzie wiedzieli, jak udzielać pierwszej pomocy. Kiedyś ta umiejętność może uratować komuś życie" – powiedziała Katarzyna Lubnauer.

Prezes Jerzy Owsiak zapewnił, że wszystkie szkoły otrzymają niezbędne materiały edukacyjne, a szkolenia dla nauczycieli będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów WOŚP. Program szkoleniowy obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, takie jak łańcuch przeżycia, pozycja boczna ustalona oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Współpraca na Rzecz Bezpieczeństwa

Jerzy Owsiak podkreślił, że do tej pory przeszkolono prawie 31 tysięcy nauczycieli, którzy będą teraz przekazywać swoją wiedzę dzieciom. Wyraził wdzięczność ministerstwu za szybką reakcję i owocną współpracę. "Współpraca instytucji z organizacjami pozarządowymi przynosi wspaniałe rezultaty, o czym świadczy również ten program" – powiedział Owsiak.

Kluczowe Punkty
  • Każda szkoła podstawowa otrzyma specjalne materiały edukacyjne
  • Zajęcia z pierwszej pomocy będą realizowane w ramach godzin wychowawczych
  • Minister Barbara Nowacka podkreśliła, jak ważne jest wprowadzenie edukacji z zakresu pierwszej pomocy
  • Wiceminister Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę na znaczenie wczesnej edukacji w zakresie pierwszej pomocy
  • Prezes Jerzy Owsiak zapewnił, że wszystkie szkoły otrzymają niezbędne materiały edukacyjne
  • Do tej pory przeszkolono prawie 31 tysięcy nauczycieli
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną