Nowe przepisy w przedszkolach i żłobkach? Dzieci na specjalnych dietach mogą otrzymać wsparcie!

Ewelina
Dziecko
02.07.2024 10:16
Nowe przepisy w przedszkolach i żłobkach? Dzieci na specjalnych dietach mogą otrzymać wsparcie!

Posłowie Polski 2050 - Trzeciej Drogi złożyli projekt nowelizacji ustaw mający na celu dostosowanie posiłków w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i szkołach podstawowych do potrzeb dzieci na dietach eliminacyjnych. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie dzieciom z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi posiłków zgodnych z ich wymaganiami zdrowotnymi.

Dlaczego Nowelizacja jest Konieczna?

Dzieci spędzające czas w placówkach edukacyjnych muszą czuć się komfortowo i bezpiecznie, również pod względem żywieniowym. Jedzenie zgodne z dietą eliminacyjną jest kluczowe dla ich zdrowia i samopoczucia. Brak odpowiednich posiłków może prowadzić do wykluczenia społecznego oraz problemów zdrowotnych związanych ze spożywaniem niewłaściwych składników .

Obecne Problemy w Stołówkach

Obecne przepisy dotyczące zapewnienia posiłków w szkołach podstawowych pomijają dzieci, które wymagają specjalnych diet ze względów zdrowotnych, takich jak celiakia, gdzie dieta bezglutenowa jest jedynym leczeniem. Projekt nowelizacji ma na celu wyeliminowanie tego problemu, wprowadzając obowiązek uwzględniania potrzeb żywieniowych wszystkich dzieci .

Nowe Propozycje Ustawowe

Zgodnie z propozycjami, szkoły podstawowe oraz artystyczne realizujące kształcenie ogólne będą zobowiązane do zapewnienia dzieciom jednego gorącego posiłku dziennie, zgodnego z ich wymaganiami zdrowotnymi. Nowelizacja obejmie również żłobki, kluby dziecięce i przedszkola, gdzie również zostaną wprowadzone odpowiednie regulacje .

Szczegółowe Warunki Nowelizacji

Projekt przewiduje, że minister zdrowia we współpracy z ministrem edukacji oraz ministrem rodziny, określi szczegółowe warunki zapewnienia posiłków dla dzieci na dietach eliminacyjnych. Rozporządzenia będą zawierały zasady przekazywania informacji przez rodziców, osoby odpowiedzialne za układanie jadłospisów oraz procedury przygotowywania i wydawania posiłków .

Kolejne Kroki

Projekt nowelizacji ustaw został złożony w Sejmie pod koniec czerwca i skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Oczekuje na nadanie numeru druku, co pozwoli na dalsze procedowanie zmian mających na celu poprawę jakości żywienia dzieci w polskich placówkach oświatowych .

Podsumowanie

Nowe przepisy mają na celu zagwarantowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich wymagań dietetycznych, odpowiednich i bezpiecznych posiłków w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest to krok w stronę większej inkluzyjności i dbałości o zdrowie najmłodszych obywateli.

Kluczowe Punkty
  • Posłowie Polski 2050 - Trzeciej Drogi złożyli projekt nowelizacji ustaw dotyczącej posiłków w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych.
  • Nowelizacja ma na celu dostosowanie posiłków do potrzeb dzieci na dietach eliminacyjnych.
  • Brak odpowiednich posiłków może prowadzić do wykluczenia społecznego i problemów zdrowotnych.
  • Obecne przepisy pomijają dzieci wymagające specjalnych diet, np. bezglutenowych.
  • Nowe przepisy mają zapewnić jeden gorący posiłek dziennie zgodny z wymaganiami zdrowotnymi dzieci.
  • Minister zdrowia we współpracy z innymi ministrami określi szczegółowe warunki zapewnienia posiłków.
  • Projekt nowelizacji został złożony w Sejmie i oczekuje na dalsze procedowanie.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną