Dodatkowe 1000 zł miesięcznie dla tysięcy pracowników! Wypłaty już od lipca!

Justyna
Dofinansowania
28.06.2024 22:00
Dodatkowe 1000 zł miesięcznie dla tysięcy pracowników! Wypłaty już od lipca!

Od 1 lipca tysięcy pracowników czeka miła niespodzianka. Decyzją Rady Ministrów wprowadzono program dodatku motywacyjnego, który przewiduje wypłatę 1000 zł miesięcznie dla wybranych grup zawodowych. Program ten będzie realizowany aż do 2027 roku.

Kto może otrzymać dodatek?

Program obejmuje cztery osobne uchwały, które szczegółowo określają grupy pracowników uprawnionych do otrzymania dodatku motywacyjnego. Są to:

 • Pracownicy pomocy społecznej
 • Pracownicy samorządowych instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech,
 • Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzące rodzinny dom dziecka,
 • Asystenci rodzinni
 • Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
 • Pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych (w rodzinnych domach dziecka)
 • Pracownicy regionalnych placówek opiekuńczych i interwencyjnych, placówek wsparcia dziennego i ośrodków adopcyjnych

Dodatkowy dodatek przysługuje również pracownikom zatrudnionym na niepełny etat we wszystkich instytucjach i podmiotach objętych programem, przy czym jego wysokość jest proporcjonalna do przepracowanego czasu.

Jak można ubiegać się o ten dodatek?

Pracownicy nie muszą składać indywidualnych wniosków o dodatek. Samorządy, które zatrudniają uprawnionych pracowników, składają wnioski o środki finansowe z budżetu państwa. Wypłaty pieniędzy mogą rozpocząć się już od 1 lipca bieżącego roku.

Budżet programu

Program dodatku motywacyjnego został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i formalnie zatwierdzony przez Radę Ministrów 24 czerwca, wchodząc w życie dzień później. Całkowity budżet programu jest podzielony na cztery uchwały, z których każda wspiera inną grupę pracowników:

 • Pierwsza uchwała: Dotyczy pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w samorządowych żłobkach, klubach dziecięcych i przy opiekunach dziennych. Realizacja programu w latach 2024-2027 wyniesie około 2 miliardy złotych.
 • Druga uchwała: Obejmuje pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych zatrudnionych do wsparcia rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Na ten cel przewidziano około 1,1 miliarda złotych.
 • Trzecia uchwała: Dotyczy dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, przewidując przeznaczenie około 157 milionów złotych na lata 2024-2027.
 • Czwarta uchwała: Wspiera dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3, z budżetem około 6,7 miliarda złotych.

Program dodatku motywacyjnego to ważne wsparcie finansowe dla wielu pracowników, którzy każdego dnia angażują się w opiekę nad dziećmi i wspieranie rodzin. Dzięki temu programowi ich trud zostanie doceniony, a dodatkowe środki mogą znacząco poprawić ich sytuację materialną.

Kluczowe Punkty
 • Decyzją Rady Ministrów wprowadzono program dodatku motywacyjnego.
 • Program przewiduje wypłatę 1000 zł miesięcznie dla wybranych grup zawodowych do 2027 roku.
 • Program obejmuje pracowników pomocy społecznej, opieki nad dziećmi, rodziny zastępcze, asystentów rodzinnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej.
 • Dodatek przysługuje także pracownikom na niepełny etat, proporcjonalnie do przepracowanego czasu.
 • Pracownicy nie muszą składać indywidualnych wniosków o dodatek.
 • Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 24 czerwca.
 • Budżet programu jest podzielony na cztery uchwały, wspierające różne grupy pracowników.
 • Całkowity budżet to około 10 miliardów złotych na lata 2024-2027.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną