1500 złotych na ucznia od 1 września! Wniosek należy złożyć już podczas wakacji!

Justyna
Dofinansowania
27.06.2024 18:33
1500 złotych na ucznia od 1 września! Wniosek należy złożyć już podczas wakacji!

Już od 1 września rodzice uczniów będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego, który przewiduje wypłatę do 1500 złotych na dziecko. Aby jednak otrzymać tę pomoc, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku jeszcze podczas wakacji.

Jakie świadczenia przysługują uczniom?

Program wsparcia obejmuje pięć głównych świadczeń, które razem mogą wynieść nawet 1500 złotych:

Świadczenie wychowawcze (800 plus)

Przysługuje każdemu dziecku niezależnie od dochodów rodziców. Jest to najważniejsze świadczenie, które można otrzymać. Wnioski należy składać najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Opóźnienie w złożeniu wniosku może skutkować brakiem wyrównania, a czasem nawet przerwą w wypłatach.

Program "Dobry Start" (300 plus)

To świadczenie przysługuje każdemu dziecku w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 lat. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku. Jest to jednorazowa wypłata na początku roku szkolnego, która ma na celu pomóc rodzicom w pokryciu kosztów związanych z wyprawką szkolną.

Wnioski o świadczenia 800 plus i 300 plus można składać drogą elektroniczną, co jest wygodne i szybkie. Dostępne są następujące metody składania wniosków:

 • Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • Portal Emp@tia
 • Bankowość elektroniczna
 • Aplikacja mZUS

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dla uczniów, których rodzice otrzymują zasiłek rodzinny dostępne są trzy dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: jednorazowa kwota 100 złotych, wypłacana na początku roku szkolnego.
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 złote miesięcznie, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 273 złote.
 • Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 113 złotych miesięcznie dla uczniów mieszkających w internacie lub bursie, lub 69 złotych miesięcznie dla uczniów dojeżdżających do szkoły w innej miejscowości.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Termin upływa 31 października danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Skorzystaj z dostępnych możliwości i złóż wnioski już dziś, aby otrzymać świadczenia na czas!

Kluczowe Punkty
 • Rodzice uczniów mogą otrzymać wsparcie finansowe do 1500 złotych na dziecko od 1 września.
 • Program wsparcia obejmuje pięć głównych świadczeń: 800 plus, Dobry Start (300 plus) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
 • Wnioski o 800 plus należy składać do 30 czerwca każdego roku, a wnioski o Dobry Start od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku.
 • Wnioski można składać drogą elektroniczną przez PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub aplikację mZUS.
 • Dodatki do zasiłku rodzinnego obejmują dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka oraz podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • Wnioski na dodatki do zasiłku rodzinnego należy składać w urzędzie gminy lub miasta do 31 października.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną