Rozszerzone wsparcie dla rodzin od października! 2300 lub 2700 zł na każde Dziecko!

Ewelina
Dofinansowania
26.06.2024 8:52
Rozszerzone wsparcie dla rodzin od października! 2300 lub 2700 zł na każde Dziecko!

Już od października rodzice w Polsce będą mogli liczyć na nowe formy wsparcia finansowego na każde dziecko. Oprócz dotychczasowego zasiłku w wysokości 800 zł, pojawią się dodatkowe świadczenia w kwocie 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie, które będą przysługiwać przez okres dwóch lat, od momentu, gdy dziecko ukończy 12 miesięcy do trzeciego roku życia. To oznacza, że rodziny mogą otrzymać łącznie nawet 2700 zł miesięcznie na każde dziecko przez dwa lata.

Różnorodne Formy Wsparcia

Nowe przepisy w ramach ustawy "Aktywny Rodzic" wprowadzają trzy różne formy wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat trzech:

 1. Dofinansowanie opieki nad dzieckiem: Rodzice, którzy podejmą pracę zawodową, mogą otrzymać 1500 zł miesięcznie na opiekę sprawowaną przez nianię, dziadków lub inne osoby. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, kwota ta wzrasta do 1900 zł.

 2. Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku: Możliwość uzyskania do 1500 zł miesięcznie, co pozwala pokryć część lub całość kosztów pobytu dziecka w placówce żłobkowej.

 3. Dofinansowanie opieki rodzicielskiej w domu: Rodzice mogą otrzymać 500 zł miesięcznie za opiekę sprawowaną przez siebie w domu. To wsparcie jest dostępne już od pierwszego dziecka, co jest zmianą w porównaniu do wcześniejszego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, który obejmował tylko drugie i kolejne dzieci.

Elastyczność w Wybieraniu Świadczeń

Rodzice mają możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego świadczenia i mogą je zmieniać w trakcie trwania programu. Ważne jest, że na jedno dziecko w danym miesiącu można otrzymać tylko jedno świadczenie. Program przewiduje także wsparcie dla rolników i ich rodzin, którzy są ubezpieczeni w KRUS, traktując to ubezpieczenie jako pełnoetatową pracę, co umożliwia spełnienie warunku aktywności zawodowej.

Kiedy Składać Wnioski?

Wnioski o nowe świadczenia można składać od momentu, gdy dziecko ukończy 12 miesięcy. Jeśli rodzice nie są aktywni zawodowo w chwili składania wniosku, mogą ubiegać się o świadczenie „aktywnie w domu”. W momencie podjęcia pracy mogą zmienić świadczenie na „aktywni rodzice w pracy”, co spowoduje zakończenie wypłaty świadczenia „aktywnie w domu”.

Wsparcie Finansowe dla Rodzin

Program "Aktywny Rodzic", znany również jako "babciowe", ma na celu wsparcie rodziców w powrocie do aktywności zawodowej oraz zapewnienie odpowiedniej opieki dla dzieci w wieku do trzech lat. Świadczenia nie są uzależnione od dochodów rodziny, co sprawia, że są dostępne dla szerokiego grona rodziców.

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie mają na celu ułatwienie godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz zapewnienie stabilnego wsparcia finansowego w kluczowych latach rozwoju dziecka.

Kluczowe Punkty
 • Nowe wsparcie finansowe dla rodziców w Polsce od października.
 • Dodatkowe świadczenia w kwocie 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie przez dwa lata.
 • Rodzice mogą łącznie otrzymać nawet 2700 zł miesięcznie na każde dziecko.
 • Trzy formy wsparcia: dofinansowanie opieki, pobytu w żłobku, opieki rodzicielskiej w domu.
 • Elastyczność wyboru i zmiany świadczeń w trakcie trwania programu.
 • Świadczenia dostępne dla rolników ubezpieczonych w KRUS.
 • Wnioski można składać od momentu, gdy dziecko ukończy 12 miesięcy.
 • Program nie jest uzależniony od dochodów rodziny.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną