Tyle wynosi przeciętna emerytura w Polsce! ZUS podał oficjalne dane!

Tyle wynosi przeciętna emerytura w Polsce! ZUS podał oficjalne dane!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opublikował najnowsze dane na temat przeciętnej wysokości emerytur w Polsce. Z udostępnionych informacji wynika, że średnie świadczenie emerytalne jest dwukrotnie wyższe od minimalnej emerytury. Statystyki obejmują pierwszy kwartał 2024 roku (styczeń-kwiecień). Na wzrost kwot emerytur istotnie wpłynęła marcowa waloryzacja, która znacząco podniosła wysokość wypłacanych świadczeń.

Wzrost emerytur w pierwszym kwartale 2024 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opublikował nowe dane dotyczące przeciętnej emerytury w Polsce. Według najnowszych informacji, średnia kwota emerytury wypłacanej w pierwszym kwartale 2024 roku wzrosła o 16,1 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Szczegóły dotyczące średniej emerytury

W pierwszym kwartale 2024 roku średnia emerytura wyniosła 3516,95 zł. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost tej kwoty była waloryzacja marcowa, która została przeprowadzona na początku roku, podnosząc świadczenia o 12,12 procent. Kwota 3516,95 zł jest prawie dwa razy wyższa od minimalnej emerytury, wynoszącej 1780,96 zł. Należy jednak pamiętać, że przeciętna emerytura to wartość uśredniona i nie odzwierciedla dokładnie wysokości świadczeń otrzymywanych przez większość seniorów. Istnieją również znaczące różnice w wysokości emerytur między płciami. W 2023 roku mężczyźni otrzymywali przeciętnie 4103,07 zł, podczas gdy kobiety średnio 2792,86 zł.

Struktura osób objętych ubezpieczeniem

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na koniec marca 2024 roku liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym wynosiła 16,2 mln. Największą grupę stanowili pracownicy etatowi, następnie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a na trzecim miejscu znaleźli się pracownicy zatrudnieni na umowach zlecenie lub agencyjnych.

Wiceprezes ZUS, Paweł Jaroszek, zaznaczył, że taka struktura ubezpieczonych korzystnie wpłynęła na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w pierwszym kwartale 2024 roku osiągnął wysoki poziom 85,5 proc.

- stwierdził. 

Obcokrajowcy w systemie ubezpieczeń społecznych

Wśród osób ubezpieczonych w ZUS 7 procent stanowią obcokrajowcy. Na koniec marca 2024 roku było ich 1,13 miliona, co oznacza 6-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, a następnie Białorusini, których liczba wyniosła 131,9 tysiąca. Jak podkreślił wiceprezes ZUS, Ukraińcy od wielu lat są najliczniejszą grupą obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. Na koniec pierwszego kwartału tego roku stanowili oni 67 procent wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 procent wszystkich ubezpieczonych. Ich liczba wzrosła do 762,2 tysiąca, co oznacza wzrost o 2,7 procent w porównaniu do końca marca 2023 roku

Kluczowe Punkty
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podał dane na temat przeciętnej emerytury w Polsce w pierwszym kwartale 2024 roku.
  • Średnia emerytura wzrosła o 16,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.
  • Średnia emerytura wyniosła 3516,95 zł, co jest prawie dwa razy wyższą kwotą od minimalnej emerytury (1780,96 zł).
  • Znaczące różnice w wysokości emerytur między płciami: mężczyźni przeciętnie 4103,07 zł, kobiety 2792,86 zł.
  • Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym wynosiła 16,2 mln na koniec marca 2024 roku.
  • Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek wyniósł 85,5% w pierwszym kwartale 2024 roku.
  • 7% osób ubezpieczonych w ZUS to obcokrajowcy, głównie Ukraińcy i Białorusini, ich liczba wzrosła o 6% r/r.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną