Rekordowe upały! Temperatura w tym mieście przekroczyła 49 stopni!

Ewelina
Newsy
10.06.2024 18:31
Rekordowe upały! Temperatura w tym mieście przekroczyła 49 stopni!

Indie doświadczyły najdłuższej w swojej historii fali upałów, z temperaturami przekraczającymi 45 stopni Celsjusza, które utrzymywały się przez blisko 24 dni. Szef indyjskiego instytutu meteorologicznego, Mrutyunjay Mohapatra, poinformował o tym w poniedziałek. Tak długotrwałe upały są bezprecedensowe i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Przekroczenie Krytycznej Granicy: New Delhi w Piekielnym Uścisku

Temperatury w New Delhi osiągnęły 49 stopni Celsjusza, co jest jednym z najwyższych wyników w historii miasta. Prognozy na nadchodzący tydzień wskazują na dalsze upały sięgające 46 stopni Celsjusza. Mohapatra, w rozmowie z "Indian Express", podkreślił, że chociaż spodziewane są opady monsunowe, które przyniosą chwilowe ochłodzenie, brak działań zapobiegawczych może prowadzić do częstszych, dłuższych i bardziej intensywnych fal upałów w przyszłości.

Klimat i Emisje: Indyjskie Wyzwania

Indie, jako trzeci co do wielkości emitent gazów cieplarnianych na świecie, zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2070 roku, co jest dwadzieścia lat później niż w przypadku większości krajów zachodnich. Energetyka tego kraju w dużej mierze opiera się na węglu, co stanowi dodatkowe wyzwanie w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Alarmujące Skutki Ludzkiej Działalności

„Działalność człowieka, rosnąca populacja oraz intensywna industrializacja prowadzą do zwiększonego stężenia tlenku węgla, metanu i chlorowęglowodorów,” zaznaczył Mohapatra. Podkreślił również, że obecne pokolenie naraża na ryzyko nie tylko siebie, ale także przyszłe pokolenia. Te niepokojące trendy wymagają natychmiastowych działań, aby ograniczyć wpływ zmian klimatycznych i chronić zdrowie publiczne.

Podsumowanie i Wnioski

Sytuacja w Indiach jest alarmującym przykładem globalnych wyzwań klimatycznych. Bez podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych, sytuacja będzie się pogarszać, co może prowadzić do katastrofalnych skutków nie tylko dla Indii, ale i dla całego świata. W obliczu tak ekstremalnych warunków pogodowych, niezbędne są skoordynowane wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, aby zabezpieczyć przyszłość planety.

Kluczowe Punkty
  • Indie doświadczyły najdłuższej w historii fali upałów z temperaturami powyżej 45°C utrzymującymi się przez 24 dni.
  • W New Delhi temperatury osiągnęły 49°C, co jest jednym z najwyższych wyników w historii miasta.
  • Indie zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2070 roku, ale ich gospodarka w dużej mierze opiera się na węglu.
  • Działalność człowieka oraz intensywna industrializacja prowadzą do zwiększenia stężenia gazów cieplarnianych.
  • Bez odpowiednich działań prewencyjnych sytuacja będzie się pogarszać, prowadząc do katastrofalnych skutków.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną